Längtar du efter sinnesro?

Nyhet Publicerad Ändrad

Sinnesrogudstjänsten vill vara enkel och meditativ och få tala om Guds ingripande i vår vardag.

Livet kan förändras

Sinnesrogudstjänsten riktar sig till alla. Med speciellt fokus på livsförändring. Lugn musik och tystnad ger tid för eftertanke, och det finns möjlighet att tända ljus eller få personlig förbön. Parallellt med predikan vittnar någon personligt om sin väg från botten och uppåt, ofta med koppling till att ha tagit sig ur ett missbruk.Den här formen av gudstjänst kommer ursprungligen från 12-stegsrörelsens behandlingsprogram. Tillsammans avslutar vi med att i ring be Sinnesrobönen.  

Vårt mål är att kontinuerligt fira Sinnesrogudstjänst i Krokoms kyrka två gånger per termin.  

Malins livsberättelse om medberoende berörde och var livsnära.
I varje sinnesrogudstjänst delar någon med sig av sin livsberättelse. Foto: Thorsten Stjärnered.

 

Sinnesrobönen  

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Amen.

Sinnesrogudstjänst för mig är

Andligt hem, Befrielse, Berättelse, Bro, Bön, Dela, Frid, Förlåtelse, Glädje, Helig, Ljuständning Mänskligt, Mötesplats, Närhet, Närvaro, Riktigt, Sinnesro, Sinnesrobönen, Sårbarhet, Vila, Äkta liv, Äkta värme, Ärlighet.
Nyckelord om sinnesrogudstjänsten från dem som varit med.  

Sinnesrobönen har hjälpt många att hitta en bättre balans mellan viktigt och oviktigt i livet.
Sinnesrobönen har hjälpt många att hitta en bättre balans och kunna sätta viktiga gränser i livet. Foto: Thorsten Stjärnered.