Lunds stift får fem nya präster

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg fyra kandidater i Lunds domkyrka. En som tidigare prästvigts på Island förnyar sina prästlöften. De nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.

2015-01-20

På söndag prästviger biskop Johan Tyrberg fyra kandidater i Lunds domkyrka. En som tidigare prästvigts på Island förnyar sina prästlöften. De nya prästerna får tjänster som pastorsadjunkter under ett år i särskilda introduktionsförsamlingar.
Prästkandidaterna:
Pascal Bjerrehus, Tomelillabygdens pastorat.
Telefon: 0705-54 23 14
Bakgrund: Musiker, basis

Frida Einarsson, Kulla pastorat.
Telefon: 073-732 71 44
Bakgrund: Arbetat i livsmedelsindustrin

Anette Rajaniemi, Maria församling i Helsingborg.
Telefon: 0701-73 33 32
Bakgrund: Sjungit i gospelkör

Helena Sköldin, Höllvikens församling.
Telefon:   0733-76 37 42
Bakgrund: Församlingspedagog

Präst från Island som förnyar löftena:
Maria Gunnlaugsdottir, Norra Nöbbelövs församling.
Telefon: 072-313 55 55  
Bakgrund: Präst på Island

Media hälsas välkomna till prästvigningen i Lunds domkyrka:
Söndag 25 januari klockan 11 (till ca 13). Fotografering är tillåten under in- och utgångsprocessionerna samt efter vigningen då prästerna ställer upp utanför domkyrkan tillsammans med biskop Johan.

Foton på de blivande prästerna:
Foton på prästkandidaterna finns nedan, ange fotograf Anna-Karin Olsson för fri publicering. 

Pascal Bjerrehus
Frida Einarsson
Anette Rajaniemi
Helena Sköldin
Maria Gunnlaugsdottir

För mer information:
Biskopens kaplan Per Arne Joelsson,
perarne.joelsson@svenskakyrkan.se, 046-15 55 03    

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan  

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.