Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lycksele församling Besöksadress: Storgatan 53, 92132 Lycksele Postadress: Storgatan 51, 92132 LYCKSELE Telefon:+46(950)27660 E-post till Lycksele församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

409:e Tingspredikan i Lycksele kyrka

Enligt de anteckningar som finns hölls den 409:e Tingspredikan i Lycksele kyrka på måndagen den 12 januari.

Tingspredikan, är en gudstjänst för tjänstgörande i domstolar och allmänna rättsväsendet, som äger rum i början av året. 

I enlighet med 1686 års kyrkolag skulle varje verksamhetsår i tingsrätten inledas med en tingspredikan i någon av Svenska kyrkans gudstjänstlokaler eller på tingsstället. Detta var obligatoriskt fram till 1990.Tingspredikan inför varje nytt verksamhetsår förekommer dock fortfarande inom vissa domstolar, exempelvis Norrbottens och Västerbottens men då kyrka och stat är separerade sedan år 2000 samtidigt som många tingsrätter slagits samman sedan 1990 är detta ett bruk som trots allt har bevarats intakt. I Lycksele är det en tradition som så vitt det är känt har hållits levande i 409 år.

Kyrkoherden för Södra Lapplands pastorat, Kent Nordin höll i gudstjänsten hälsade personal från tingsrätten, advokater och nämndemän samt Lyckselepolisens tjänstgörande vaktstyrka välkomna. Sedan höll han predikan vilken bland annat handlade om våldet och terrorangreppet på det fria ordet i Europa. Han betonade att de som mördar i religionens namn ansvarar för sina egna handlingar och att världens alla kyrkor endast kan stå i tårar och känna gemensam sorg.

Lars Erik Fransson och Olle Berggren bidrog med jazztoner och den matta midvintersolens strålar trevade sig in genom kyrkfönstren och påminde om att ljuset inte kan bekämpas.

Enligt god sed och vana tågade församlingen efter gudstjänsten till S:t Mikaelsgården för lunch och diverse evenemang. Lycksele spelmanslag stod för underhållningen och smörgåstårtan förtärdes med all rätt.