Foto: Pictogram.se

Bilder ger stöd i gudstjänsten

Nyhet Publicerad Ändrad

Enkla, vita symboler på svart botten – kan det göra gudstjänsten mer tillgänglig?

Ja, det tror i alla fall i Landskrona församling som sedan knappt två år använder sig av pictogram för att öka förståelsen för vad som händer i kyrkan.

Det är högmässa i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Skeppet är nästan fullt. Enligt agendan väntar vi på den sedvanliga klockringningen men intill ordet syns även en bild av en klocka. Därefter följer en bild av en psalmbok med noter och så fortsätter det. Varje händelse i agendan förklaras med en mycket enkel svartvit bild utan alltför många detaljer.

– Vi tror att detta ökar tillgängligheten och underlättar för alla att följa med i vad som händer, säger Anna Davidsson Bremborg, präst i församlingen.

Anna, som själv har personlig erfarenhet av att arbeta med bildscheman, var den som tog initiativ till att införa pictogram i gudstjänsterna.

– Jag slängde ut en fråga på Facebook för att höra om någon annan församling testat, men det verkar inte så utbrett ännu, förutom vid konfirmandläger riktat till ungdomar med funktionshinder. Högalids församling är annars en föregångare, men vi är nog först i landet med att använda pictogram i huvudgudstjänsterna, säger Anna.

Anna Davidsson Bremborg
Anna Davidsson Bremborg Foto: Pernilla Ringström

Tanken med pictogram är att signalera tillgänglighet, att underlätta för alla att vara med. Fler sätt att tydliggöra, är att beskriva händelser med enklare ord.

– Till exempel beskriver vi Fridshälsning så här i familjemässans agenda; "Hälsa gärna på dem runt omkring dig och önska dem Guds frid".

Församlingen experimenterar också med olika storlekar på agendorna – till de vanliga A5 finns även motsvarande i A4-format.

– Det är inte alla som kan läsa liten text, menar Anna.

Hittills har reaktionerna i stort sett varit nyfikenhet från både personal och gudstjänstbesökare.

För att komma igång tecknar man ett abonnemang på webben. Kostnaden är några hundralappar per år för en enskild användare. Sen får man tillgång till en komplett bilddatabas plus ett program för att hantera pictobilderna.

– Om någon bild saknas eller känns fel kan man lämna förslag. Just nu är till exempel Jesus avbildad med törnekrona, men jag har önskat en bild av Jesus som hjälpare istället, eftersom det ofta är så vi talar om honom, berättar Anna.

Målet är att alla agendor ska kompletteras med pictogram framöver. Att utveckla konfirmandmaterialet på samma vis är ett annat.

– Man behöver inte ha läs- och skrivsvårigheter för att motivera användningen av pictogram. Vissa saker förklaras helst så enkelt som möjligt och där kan dessa bilder vara en hjälp, avslutar Anna Davidsson Bremborg.

Pernilla Ringström

Pictogram 

Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva, till exempel på grund av funktionsnedsättning eller för att man inte talar landets språk.

Det kan användas för kommunikation, minnesanteckningar eller information. Systemet är även utvecklat för utländska språk. Det innehåller idag cirka 2 000 pictobilder.

Flera av dem syns idag på skolor, bibliotek, sjukhus och i kollektivtrafiken.

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten som står bakom framtagandet av pictogram i Sverige.

Vill du se vilka bilder som finns gå in på Pictograms hemsida: www.pictogram.se