I nattvardens bröd och vin visar Jesus sig som den levande och närvarande i våra liv.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkoherden tar Rödöbron till Frösön

Nyhet Publicerad Ändrad

I ett brev till medarbetare och vänner i pastoratet meddelade Mikael Sjödin sina planer att sluta som kyrkoherde och bli präst i Frösö-Sunne-Norderö församling under 2015.

Kära vänner och medarbetare!

För att förekomma eventuell information från annat håll vill jag på det här sättet bara meddela att jag har sökt och blivit erbjuden en prästtjänst i Frösö församling.   Efter mer än 18 år som kyrkoherde i Rödöns pastorat känns det rätt för mig att pröva något annat de 6 år jag har kvar i tjänst om jag får leva.  Det är en lång och rik tid jag haft i Rödöns pastorat och jag känner stor tacksamhet för de åren.  Med vånda har jag tagit beslutet och jag lämnar människor och sammanhang som jag fått djupa relationer till. Jag vill betona att mitt beslut inte har med någon eller något särskilt som hänt att göra. Jag har länge känt att det vore bra med omväxling och att få växla uppgifter och nu när en tjänst som passar mig har blivit möjlig tar jag den chansen. Om det går som tänkt kommer jag att börja på Frösön i mitten av april 2015. Detta datum är dock inte till fullo spikat ännu.  

Varma hälsningar Mikael Sjödin 
kyrkoherde Rödöns pastorat Aspås Näskott Rödön Ås församlingar

 

 

Final

I en gemensam gudstjänst i Rödöns kyrka söndagen 12 april kommer Mikael Sjödin att avskedspredika.  Under veckorna 11-14 har han innestående semester att ta ut och kommer då att besöka vänförsamlingarna i Tanzania. Då kommer prosten Thorsten Stjärnered att vara vik kyrkoherde. 

Företrädaren - Mikael Sjödin - lovade att fortsätta att be för och med sin efterträdare.

MÖT MIKAEL - hjordens herde

Han var kyrkoherde i Aspås, Näskott, Rödön och Ås fram till 13 april 2015 och tänker på de nästan åtta tusen som tillhörde kyrkan och kanske 2 000 som lämnat eller aldrig tillhört kyrkan.

I sin avskedspredikan vädjade Mikael Sjödin till församlingarna att hålla fast vid evangeliet och se att det är genom Guds nåd vi är älskade.

Tack Mikael - vi har gillat dej!

Samhörigheten kändes stor och sann, när det var dags för Mikael Sjödin att i egenskap av kyrkoherde i Rödöns pastorat leda sin sista gudstjänst i Rödöns kyrka.

Kyrkoherde sökes

Vill du bli kyrkoherde hos oss?

Vår herde byter ö. Vi söker därför ny KYRKOHERDE.

Olof Roos tackade för de 13 år, då han fått vara församlingspräst i Ås, och var glad för att han som kyrkoherde fortsätter att vara åsbo och dela gemenskapen i Ås.

Olof Roos blir vår kyrkoherde

Till kyrkoherde i Rödöns pastorat har kyrkorådet anställt Olof Roos, som nu har komministertjänst i Ås församling. Han börjar sin tjänst 1 juni 2015.