Stiftet startar budkavle om miljön

Nyhet Publicerad Ändrad

Som ett led i att levandegöra och konkretisera ”Ett biskopsbrev om klimatet” kommer en miljöbudkavle att delas ut i stiftet. Budkavlen tar sin start i domkyrkan den 7 mars 2015 i samband med en miljömanifestation.

2014-11-27

Vid manifestationen får församlingar visa upp goda exempel på miljöarbete, det blir intressanta föreläsningar och workshops och miljögudstjänst i domkyrkan.

Budkavlen består av en uppmaning och en vandringsutställning. Målet är att minst en församling i varje kontrakt tar emot den under det år som projektet pågår. Församlingen får då två veckor på sig att genomföra det som står i budkavlen.

Förhoppningen med miljöbudkavlen är att få ett större miljömedvetande, uppmärksamma klimathotet och vad vi kan göra åt det, väcka intresse och engagemang, skapa bestående attitydförändringar och ge god PR för Svenska kyrkan.

– Tanken med budkavlen är att det blir en kraftsamling som ska ge inspiration och hopp snarare än att tolkas som en utmaning, förklarar stiftskonsulent Torrid Bengtsson.