Rum för fler i Fredrikskyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredrikskyrkan i Karlskrona står inför en omfattande renovering och ombyggnad. Målet är att öka tillgängligheten och kunna hålla öppet från tidig morgon till sen kväll.

2014-11-27

För att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade och för att kunna använda kyrkan på flera olika sätt vill man ta bort den fasta bänkinredningen och ersätta med lösa stolar. På så sätt kan man frigöra plats framför nischerna längs med kyrkan och möblera om för att skapa ”rum i rummet” anpassade för olika verksamheter.

En nisch ska bli barnens hörna. Det finns planer på dop- och begravningskapell, en ny gestaltning av altare och altaruppsättning som harmonierar med en ny dopfunt och orgelfasaden och nya korfönster.   Utrymmet under de båda läktarna glasas in och kan användas till själavårdssamtal eller som arbetsrum. Utrymmet under orgelläktaren kan användas för konfirmandundervisning och kyrkliga samkväm. Sakristian och konsistorierummet blir arbetsplatser. Viss expeditionstid och medlemsservice vill man också kunna hysa i kyrkan, liksom kaffehörna och förvaring av kyrkliga textilier.  

‒ Det är det multifunktionella som är det viktigaste. I och med det kan vi ha kyrkan öppen i mycket större utsträckning. Då kommer vi kunna ha öppet från tidig morgon till midnatt, istället för enbart under dagtid som vi har nu, säger Pamela Garpefors.  

Byggnader kommer att säljas, bland annat musikhuset, församlingshemmet och Nordenskjöldska gården. Präster, diakoner, pedagoger och musiker kommer att ha sina arbetsplatser i kyrkorna och tillhörande församlingsgårdar. Den administrativa personalen och församlingsexpeditionen flyttar till Vämö kyrkogård i kyrkogårdsförvaltningens lokaler.  

‒ Ekonomin är begränsad så vi prioriterar kyrkorna och personalen framför förvaltningsbyggnaderna, förklarar kanslichef Per Gustafsson.  

Byggprogram samt konsekvensanalys för hur bygget ska genomföras har tagits fram.  

‒ Just nu är vi inne i en process där vi tar reda på hur mycket av det vi vill göra som kan realiseras. Länsstyrelsen måste godkänna förändringarna i kyrkan, säger Per Gustafsson.  

Fredrikskyrkans stora ombyggnad påbörjas 2016 och planeras blir klar 2017-2018. Kostnaden beräknas bli minst 30 miljoner kronor varav delar finansieras med kyrkoantikvarisk ersättning.

Charlotta Bäckström
charlotta.backstrom@svenskakyrkan.se