Att vara barn i Sydsudan - unikt utbildningsmaterial

Nyhet Publicerad Ändrad

Berättelser och fakta blandas med filmklipp och tips i det nätbaserade pedagogiska materialet som visar oss den sydsudanska vardagen.

Taban och Bennet är tio år gamla, bästa kompisar och gör sådant som alla barn gör över hela världen. Leker, spelar fotboll, går i skolan, umgås med familjen och går på fest ibland. Skillnaden är att de kommer från Sydsudan där livsvillkoren skiljer sig väldigt från Sverige. I det nya studiematerialet berättar barn i Lui utifrån sitt perspektiv hur livet ser ut. Det finns texter och filmklipp från Lui och pedagogiska tips som hjälper till att använda materialet både i församlingar och i skolor.

”Vi är barn i Lui” presenterades under en seminariedag i S:t Matteus kyrka i Malmö förra veckan som handlade om Lunds stifts arbete med Lui. I nästan tjugo år har Lunds stift haft en vänstiftsrelation med Lui stift i Sydsudan som blev självständigt 2011. Medarbetare i Luinätverket i Lunds stift berättade om kontakterna och arbetet. 

Lunds stift stöttar bland annat en flickskola, spargrupper, förskolor och bygge av ett biskopshus till bostad och samlingspunkt. Lunds stift samverkar även med Luis övriga internationella kontakter: Blackmore Vales kontrakt i Salisbury stift i the Church of England samt Missouri stift i Episcopal Church of the USA.  

Anne Powell och Jeannie Stevens från Blackmore Vale berättade om kontraktets fyrtioåriga arbete som bland annat omfattar utbildning och sjukvård.  

Före detta diplomaten Sten Rylander bjöd på en översikt om situationen för hela Afrika och satte Sydsudan i ett sammanhang utifrån sin nya bok ”Afrika vänder”.  

Det täta utbytet mellan Lund och Lui är viktigt för alla parter. Ordförande i Luinätverket, Anders Nihlgård uttryckte det så här: ”Vad gör Lunds stift i Lui? Vi delar våra liv med våra allra fattigaste systrar och bröder . Vi delar liv och tro och ber för varandra. Det är vad Lunds stift gör i Lui”.

Kyrkorna är neutrala fredsmäklare 

På seminariedagen "Vad gör Lunds stift i Sydsudan?" medverkade även Nigussu Legesse från Kyrkornas världsråd. han berättade om den viktiga roll kyrkorna spelar i den pågående fredprocessen i Sydsudan.

Läget i Sydsudan är oroligare än någonsin. I december förra året utbröt strider mellan regerings- och rebellstyrkor. Senast i veckan har nyheterna rapporterat om en intensifiering av stridigheterna. Kyrkan neutrala medlingsroll är av stor betydelse för utvecklingen.   
– Samtliga kyrkor i Sydsudan kallades till ett råd för tio månader sedan. Vår uppgift är att ge stöd och råd under medlingen, berättade Nigussu Legesse från Kyrkornas världsråd i Geneve. Han arbetar som programansvarig för Advancing Peace through Social Justice.  

Han deltog under seminariedagen i Malmö och gav en bakgrund till vilken betydelse kyrkorna har även för det politiska läget som just nu är mycket instabilt. En halv miljon sydsudaneser är på flykt inom landet på grund av oroligheterna. Med ett par veckors intervall reser Nigussu Legesse  till Sydsudan för att mäkla i den pågående fredsprocessen. Läget är skört och en viktig roll som kyrkorna spelar är att hålla kvar parterna vid förhandlingsbordet.    
– The Council of Churches i Sydsudan består av landets alla kristna kyrkor, både de protestantiska och romersk-katolska. Kyrkorna är respekterade och ses som neutrala vilket är oerhört viktigt i den situation som landet nu befinner sig i, sa Nigussu Legesse.

Andrea Kollmann

Vem ska använda materialet?

Några frågor till Madeleine Anderberg på Sensus som ingått i arbetsgruppen för "Vi är barn i Lui".

– Främst församlingar och skolor. Materialet är skrivet för barn mellan tre och tolv år men kan användas i fler sammanhang, även för vuxna, där man behöver veta något om Sydsudan.  

Hur använder man det? 
– Allt ligger på webben, det är enkelt att hämta. Det finns tolv kapitel med berättelser ur barnens perspektiv om olika delar av vardagslivet i Lui. Kapitlen är knutna till artiklarna i FN:s barnkonvention, det finns pedagogiska tips hur man kan arbeta, andakts- och sångförslag och man kan se filmsekvenser från Lui som ger en känsla av hur det är där. På Sensus kan man även låna en väska med grejor från Lui som anknyter till de olika kapitlen.  

Varför ska vi veta något om Sydsudan? 
– Stiftet har vänkontakter med Lui och det är viktigt att få förståelse för barn i ett annat land. I Luinätverket frågade man efter ett nytt material, dels för att det tidigare blev för gammalt, dels för att Sydsudan blev ett eget land 2011 vilket ökade behovet av ny information.  

Hur har ni arbetat fram materialet? 
– Vi förberedde noga och gjorde sedan studiebesök i Lui, intervjuade och spelade in filmer. Biskopsparet i Lui har varit involverade, hjälpt till med kontakter och konsulterats om lokala frågor. Sedan har vi här hemma skrivit och sammanställt.  
Vad händer nu? 
–Nu ligger det ute för alla som vill kolla. Att det är nätbaserat är en fördel, alla når det enkelt. Vi hoppas på stor spridning.