Foto: Marcus Ibanez /Ikon

Gudstjänster i Allhelgona

Nyhet Publicerad Ändrad

Under helgen firas gudstjänster både lördag och söndag. Och Ulrika Eleonora kyrka är öppen lördag kl. 10-15.

Alla helgons dag

Lördag den 4 november

18.00 Minnesmässa i Ulrika Eleonora kyrka

Söndag efter alla helgons dag

Söndag den 5 november

11.00 Högmässa i Ulrika Eleonora kyrka

18.00 Minnesgudstjänst i Sandarne kyrka                                     

Ulrika Eleonora kyrka

Kyrkan är öppen Alla helgons dag, lördag 5 november kl. 10–15. Enkelt fika serveras.