Uppsala stift förlänger vänavtal med Polen

Söndag den 18 oktober skrevs ett nytt vänavtal under mellan Evangelisk-augsburgska kyrkan i Polen och Uppsala stift.

Det skedde i Bielsko-Biala i södra Polen och det sträcker sig fram till 2018. Samarbete har funnits sedan mitten av 1990-talet och det innefattar även sju församlingar i respektive land.

I avtalet lyfts särskilt kontakterna mellan församlingarna fram och det talar även om samarbete när det barn och ungdomar samt diakoni och teologisk reflexion.  

Förutom med den lutherska kyrkan i Polen har Uppsala stift vänavtal med den lutherska kyrkan i Zimbabwe och med med Llandaffs stift i Church in Wales.    

Den Evangelisk-augsburgska kyrkan i Polen representerades av Jerzy Samiec, ledande biskop och Adam Pastucha, vice ordförande i konsistoriet. För Uppsala stift undertecknade biskop Ragnar Persenius och Rolf Forslin, förste vice ordförande i stiftsstyrelsen.

Mer information
Vänkyrka i Polen