Håll ögonen på framtiden

Nyhet Publicerad Ändrad

På en framtidskonferens nyligen spanades trender om den nya generationens arbetskraft. Hur blir Svenska kyrkan en attraktiv arbetsplats för den uppkopplade generationen?

2014-10-21

Inom fem år har 25 procent av personalen i Lunds stift gått i pension. Det är en stor andel som ska ersättas av den nya generationens arbetskraft. Vilka är de, vad har de för värderingar, varför och hur söker de jobb idag? Några av svaren fick deltagarna på seminariet Framtid och arbetsmiljö – om morgondagens arbetsplats som hölls i Lund och Hässleholm.  

Dagens unga ser inte på sig själva och arbetslivet som tidigare generationer. Har man inte koll på det kan man gå miste om de personer som kommer att driva organisationen framåt.  

‒ För åttio- och nittiotalister är det generellt viktigt att hitta ett jobb som visar vem du är och som känns ”rätt”. Man har krav på snabb feedback och önskar snabb utvecklingsstege, sa Peter Siljerud som är trendspanare och framtidsforskare på Futurewise.  

‒ Och i framtiden är det viktigt vad som sägs på internet om ett företag. Ett dåligt omdöme från en person som skriver om det i sociala medier kan på kort tid förstöra ett företags omsättning och image.  

Fokus låg på unga men seminariet handlade även om den arbetskraft som finns idag och hur man tillgodoser god arbetsmiljö för olika generationers behov framöver. Svenska kyrkan ligger i topp som trygg och meningsfull arbetsplats bland äldre. Den bilden är viktig att behålla och kunna förmedla även till unga arbetstagare med nya krav. Men man måste veta hur man ska nå unga och vilka krav de ställer på en attraktiv arbetsgivare.  

Räkan som somnar i strömmen vaknar upp i soppskålen. Eller med andra ord: håll koll så att inte framtidens personal springer om dig.

‒ Unga människor lever i en ändlös kommunikation som aldrig stängs av. De lägger inte på luren  eftersom kanalerna ständigt är öppna och flödet är konstant, sa Peter Siljerud.  

Vilken är Svenska kyrkans konkurrensfördel? frågade en deltagare ur publiken.  
‒ Ni har en stor fan club vars personliga intressen tangerar med era intressen. Det är den gruppen ni ska vända er till, avslutade Peter Siljerud.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se

Framtid och arbetsmiljö

Framtid och arbetsmiljö – en konferens om morgondagens arbetsplats arrangerades av Lunds stift och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Medverkande var Peter Siljerud, framtidsforskare och trendspanare från Futurewise, arbetsgivarkonsult Per Westberg och arbetsmiljösamordnare Anna von Malmborg från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Eva Linér, organisations- och ledningsutvecklare vid stiftskansliet i Lund.