Här får man styrkan tillbaka

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter en längre tids sjukskrivning eller arbetslöshet kan det vara svårt att våga träda in i ett sammanhang igen. Diakoniprojektet Våga Vara i Karlskrona är en brygga tillbaka ut i livet.

2014-10-16

– Livet har skadat mig, så är det. Jag tror att alla lever med mer eller mindre sviter av livet, säger Sofia Medin som har medverkat i projektet.  

Sofia levde i många år i en bruten tillvaro där känslan av att inte duga och inte vara älskad tog stor plats. Bakom sig har hon tolv år av ätstörningar, dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Genom Våga Vara-projektets arbete med existentiell hälsa har hon kommit till insikt om att förändringen måste komma inifrån och hon är fast besluten om att hitta vägen till sitt eget liv.  

Gruppen träffas varje tisdag. Utifrån dagens tema ägnar man sig åt olika aktiviteter som basal kroppskännedom, natur, kultur, musik och så lagar man alltid lunch tillsammans. De tränar balans, koordination och andning. Genom avspänning och stresshantering lär de sig att lära känna sin kropp och sina gränser. Tanken är att man ska må bra i kroppen för att också kunna må bra i själen.  

– Jag har inte kunnat bekräfta mig själv och inte kunnat ta emot bekräftelse heller och har liksom känt att livet inte är till för mig. Jag har alltid velat vara till lags. Allt detta har skapat en bundenhet som gjort att jag inte kunnat ta tillvara på livet som det är. Det jag vet nu, är att det bara är jag själv som kan sätta stopp, säger Sofia.  

Våga vara riktar sig till vuxna (18-60 år) som är arbetslösa eller står utanför arbetslivet på grund av sjukdom eller funktionshinder. Man ska behöva och vilja någon form av förändring i sin livssituation. Varje träff har ett tema som utgår från någon av Världshälsoorganisationens åtta grundstenar för existentiell hälsa.  

– Projektet är en förstudie till ett större projekt inom Lunds stift som går ut på nätverkande mellan församling och samhälle där arbetsträning och rehabilitering lyfts fram, säger Britt Jonasson, diakon och projektledare.

Charlotta Bäckström
Charlotta.backstrom@svenskakyrkan.se  

Våga vara-projektet

Projektet drivs av Svenska kyrkan Karlskrona och EFS Möllebackskyrkan. Diakon Britt Jonasson är projektledare och till projektet har man utbildat ett antal volontärer.