VILORUM – kyrkogårds- och begravningsmässa i Göteborg den 9-10 november

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan möter branschföreträdare, intressenter och allmänhet i seminarier och på utställning. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisationen ansvarar för två öppna seminarium under mässan: Begravningsplatsen under 1000 år och prisutdelning i tävlingen Måste en gravsten vara av sten? Båda seminarierna hålls under söndagen den 9 november.