Ny kraft i den diakonala grönskan

Nyhet Publicerad Ändrad

I september öppnar portarna till en diakonal trädgård vid Rebbelberga kyrkogård i Ängelholms församling. Projektet riktar sig till människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna en längre tid med målet att bryta isolering och passivisering.

2014-09-17

– Att befinna sig i en långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning kan lätt resultera i ett utanförskap och utsatthet. I dagens samhälle, med ett högt uppdrivet tempo och krav på effektivitet, kan personer som en längre tid stått utanför arbetsmarknaden behöva en lugn miljö då de ska börja ta de första stapplande stegen tillbaka till arbetslivet eller studier. Vi som kyrka kan erbjuda en sådan miljö, dessutom kan vi hantera existentiella frågeställningar som kan komma upp, säger Carina Berglund som tillsammans med Jonathan Ashauer är diakoner i Ängelholms församling och projektledare för trädgården.  

Projektet fungerar som en tolv veckor lång rehabiliteringskurs där det förutom trädgårdsarbete ingår olika former av hantverk, föreläsningar, diskussioner och pilgrimsvandringar i naturen. Hos Carina finns ett stort och långvarigt intresse för trädgård, växter och natur, något som låg till grund för hennes initiativ att dra igång verksamheten i Ängelholm.    

– Det är något som jag haft med mig ända sedan jag var barn. När jag studerade till diakon i Härnösand kom jag i kontakt med Grön helhet på Vårsta, en verksamhet som vänder sig till personer som varit arbetslösa eller sjukskrivna under en längre tid. Grön helhet har som syfte att med bland annat trädgårdsarbete, hantverk och naturpromenader hjälpa dessa personer att återfå så mycket kraft, vilja och motivation att de kan återgå till arbetslivet eller påbörja studier.  

Att ha gröna fingrar är inget krav för att delta. Trädgårdsarbetet handlar inte om att prestera. En dålig tillväxt eller en vissnande planta kan tvärtom fungera som en lärdom och symbol för livet. Allt går inte rakt fram och uppåt, ibland stöter man på hinder som gör att man får gå andra vägar. Ibland lyckas man helt enkelt inte med det man haft för avsikt att göra.  

– Livets tillväxt är inte alltid så stark och ibland vissnar vi. Får människan dessutom inte tillräckligt med näring och omsorg mår hon som växter som inte får tillräckligt med näring och omsorg: växer dåligt, slokar och vissnar till slut. Det blir då ett symboliskt värde i växtligheten, säger Carina Berglund.

Pontus Carlsson
 

Fakta: Inspiration till projektet är Grön helhet på Vårsta diakonigård i Härnösand och Allerums församlings rehabiliteringsträdgård.