2014 års kyrkogårdsförvaltning finns i Laholm

Nyhet Publicerad Ändrad

Laholms pastorat i Halland fick år 2014 utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning. Det fick förvaltningen bland annat för sitt goda miljöarbete och bevarandet av kyrkogårdarnas kulturarv.

För sjunde året har utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning delats ut. Det är Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som gemensamt utlyser tävlingen. Även om kyrkogårdsförvaltningen i Laholm är förhållandevis liten anser juryn att de krav man kan ställa på Årets kyrkogårdsförvaltning uppfylls på ett förtjänstfullt sätt.

Miljöinriktat arbete
Kyrkogårdsförvaltningen i Laholm arbetar miljöinriktat och prioriterar hållbara lösningar på ett framsynt sätt. Ett nytt kapell med och utan religiösa symboler är en av flera lokaler som värms med hjälp av berg- och luftvärmepumpar. Solceller försörjer i samma fastighet kistförvaringen med energi, skriver juryn i sin motivering till priset Årets kyrkogårdsförvaltning. Det är lätt att komma i kontakt med kyrkogårdsföreståndare och övrig personal. Det råder ett välkomnande klimat på kyrkogårdarna. Tillgängligheten är god med välskötta anläggningar, serviceplatser och beläggningar anpassade för funktionshindrade. Flertalet gravskick erbjuds.

Kulturhistoriska värden
Kulturarvet ägnas stor uppmärksamhet och med hjälp av bevarandeplaner säkras olika tidsepoker på kyrkogårdarna. Nya gravytor integreras i äldre gravkvarter på ett föredömligt sätt. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar restaureras och ett lapidarium planeras på Skummeslövs kyrkogård.
Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och kontinuerligt. Kommunikationsvägarna inom förvaltningen är korta och präglas av öppenhet. Maskinpark och övrig teknisk utrustning är uppdaterad och väl underhållen.

Priset delades ut vid Föreningen Sveriges kyrkogårdschefers och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations kongress i Umeå den 9 september 2014.