Mumifierad biskop i domkyrkan ska studeras

Nyhet Publicerad Ändrad

Torsdagen den 11 september inleds ett spännande forskningsprojekt när Peder Winstrups ekkista flyttas ur domkyrkans krypta.

2014-09-10

En förundersökning har visat att kroppen är sällsynt välbevarad och den kommer därför att bli föremål för en rad undersökningar i ett stort tvärvetenskapligt universitetsprojekt. 

Målet är inte bara att hitta ny information om den historiskt intressante personen Peder Winstrup utan även att genom medicinska undersökningar av den balsamerade kroppen skapa en bild av hur det vara att leva i Lund på 1600-talet. Om de intre organen finns kvar kan det exempelvis ge information om kost och sjukdomar.

Biskopen har legat begravd i domkyrkan sedan 1680, men kistan har flyttats ett antal gånger. 1875 blev kistan tillsvidare uppställd i ett av kryptans kapell. Kapellet i kryptan behövs nu för sitt ursprungliga ändamål som plats för bön och gudstjänst och därför flyttas kistan.

På torsdagen transporteras kistan till Gastelyckan där den ska undersökas. Det är Lunds universitet som står för studien genom ett tvärvetenskapligt projekt.