Uttalande: Ärkebiskop Antje fördömer våldet i Mellanöstern

Nyhet Publicerad Ändrad

Irakiska myndigheter måste inleda en politisk process för att stärka de grundläggande mänskliga rättigheterna. Israels attacker mot civila i Gaza måste upphöra, liksom Hamas urskillningslösa beskjutning mot civila i Israel. Det skriver Antje Jackelén i ett uttalande idag. Nu går Svenska kyrkans internationella arbete in med hjälpinsatser i Gaza och Irak.

- Det är med djup sorg och förtvivlan som jag ser hur våld och hot drabbar oskyldiga civila i Gaza och Israel och fördriver religiösa minoriteter i Irak, skriver Antje Jackelén i sitt uttalande idag och vädjar till alla parter att ta sitt ansvar för att få ett slut på våldsutvecklingen.

Hon skriver:

"Såväl Israels attacker mot civila i Gaza liksom Hamas urskillningslösa beskjutning mot civila i Israel måste upphöra! Den blockad av Gaza som i dag råder försvårar alla försök att undsätta nödställda och behövande, och måste avbrytas.  

Idag har ett hopp tänts om att vapenvilan kan leda till ett slut på striderna och förnyade förhandlingar om en varaktig och rättvis fred.   För sin tros skull fördrivs kristna och andra religiösa minoriteter liksom oliktänkande under hot från Mosul.  

Irakiska myndigheter måste skyndsamt inleda en politisk process för att stärka de grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt när det gäller religionsfriheten och garantera lika rättigheter för alla medborgare."  

Samtidigt mobiliserar nu Svenska kyrkan hjälpinsatser genom erfarna ACT-partner på plats i Gaza och Irak. I första skedet med akut hälsovård, vatten, mat och andra förnödenheter, men beredskap finns för psykosociala insatser, Svenska kyrkans specialistområde.

- Vi skickar ut medarbetare till så väl Gaza som Irak så snart möjlighet ges för att stödja en befolkning som har varit med om, och fortsätter utsättas för, ett starkt våld. Situationen för barn och unga är allra allvarligast då detta kommer att påverka deras framtid, säger Malin Perhult, tillförordnad chef för interntionella avdelningen.

Säkerhetsläget gör arbetet i Mellanöstern extremt svårt. Det är svårt att nå fram till de hjälpbehövande, svårt att komma in med pengar och förnödenheter.  

- Säkert och obehindrat humanitärt tillträde till nödlidande människor måste respekteras av alla involverade parter i enlighet med den internationella humanitära rätten, säger Malin Perhult.  

Svenska kyrkan och ACT välkomnar därför att FNs råd för Mänskliga rättigheter under en extra session den 23 juli 2014 kom med en resolution om att skapa en undersökningskommission för att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna under de senaste attackerna mellan israelisk militär och Hamas i det ockuperade palestinska territoriet.  

I Irak rapporterar kyrkor och andra organisationer om systematiska övergrepp och våld. Många av dem som tvingas på flykt och dödas i konflikten tillhör kristna minoriteter. Men även andra minoriteter drabbas lika brutalt, liksom oliktänkande och de som opponerar sig mot våldet.

- Vi håller ständig kontakt med kyrkoledare i regionen och tillsammans med Sveriges kristna råd och Kyrkornas världsråd arbetar vi för religionsfrihet och alla minoriteters rätt att existera. Vi vet att människor vill opponera sig och göra motstånd men inte vågar på grund av det brutala våldet som nu pågår. Det är viktigt att det vi gör inte på något sätt raserar våra relationer till andra religiösa grupper, säger Malin Perhult.  

Ett stort antal människor har fördrivits från sina hem och befinner sig på flykt i regionen.  

- Situationen är mycket allvarlig. Vi har fått rapporter från partners i Libanon om hjälpsökande från Irak som kommit dit. Även i Syrien ser vi att situationen blir värre och att de insatser vi gör inom ACT för flyktingarna troligtvis kommer att behöva intensifieras, säger Malin Perhult.