Svenska kyrkan i Almedalen

Nyhet Publicerad Ändrad

Under Almedalsveckan bjuder Svenska kyrkan in till seminarier och samtal om bland annat ungas psykiska (o)hälsa, kyrkan som politisk aktör, surrogatmödraskap och människans värde. Är du inte i Visby? Se många av seminarierna i efterhand via vår webb!

Svenska kyrkan som politisk aktör eller inspiratör? Det kvinnliga ledarskapets utmaningar, Etisk hållbarhet – vad är en människa värd? och Vägval för fred  är några av ett 20-tal seminarier.

Många seminarier kan du se även i efterhand på vår webbplats >>
(se länkar vid respektive seminarieprogram)

Stefan Löfvén, Kent Persson och Birgitta Ohlsson är några av de partiföreträdare som kommer till domkyrkan för förtroliga samtal.

Internationella stolen bjuder in representanter från Sveriges ledande partier för samtal om det internationella utvecklingsarbetet, mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt Sveriges politik för global utveckling.

Läs allt om Svenska kyrkan under Almedalsveckan här >>