Foto: Maria Lundström

”Framtidens kyrka är global”

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 13 maj gästas teologdagen av en av Tysklands mest kända kyrkliga ledare. Möt Margot Kässmann - storkändis i sitt hemland Tyskland som en stridbar och mäkta populär teolog

2014-04-30

Hon öppnar dörren till sitt tjänsterum i centrala Berlin. Klänningen lyser röd men även den förutan - Margot Kässmann har utstrålning nog i sig själv för att fylla ett auditorium. Hon välkomnar och inleder utan dröjsmål med att tala om Sverige.  

 – Jag har varit i ert land två gånger  i tjänsten och dessutom varit där med familjen på två semestrar. Det är vackert med fascinerande och varierande natur. Ni är också kända för att vara liberala och framåt vad gäller jämställdhetsfrågor.  

Är jämställdhet viktigt för dig?

– Som kvinna, ja, självklart. Som jag ser det är det Luthers dopteologi som öppnat vägen och gjort det möjligt för kvinnor att vara ledare. Det tog bara 450 år för kyrkan att inse det, men 450 år är inte så lång tid ur ett kyrkligt perspektiv, säger Margot och ler stort.  

Temat för teologdagen där Margot är en av huvudtalarna är ”för att möta livets och världens utmaningar”.  

Hur möter du utmaningar?

– Med hopp. Som kristna kan vi möta livet utan rädsla, vi lägger våra liv i Guds händer. Den kristna trons budskap är att du alltid kan börja om på nytt.  Det finns nåd och försoning. Det är något som talar särskilt till oss tyskar. Den tyska återföreningen är ett starkt bevis på det.   

2017 firas att det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Men redan nu firas reformationshistorien ur många aspekter genom det stora Lutherdecenniet. Margot Kässman leder arbetet.  

– Genom tiderna har Luthers betydelse firats på olika sätt. Men på tal om utmaning så måste vi hantera Luthers antisemitism. Detta är första gången vi tacklar det i ett jubileum: Hur beredde Luthers judehat vägen för antijudaism? Det finns lärdomar att dra från detta. Det finns ingen plats för detta i den tyska kyrkan, slår Margot Kässmann fast.   

2014 är ett märkesår i Tyskland. Det är 75 år sedan andra världskriget bröt ut och 100 år sedan det första världskriget började.    

 – Vi tyskar har lärt oss vikten av att vara öppna, tala om och våga hantera frågorna. Både i det forna Östtyskland och här finns nynazister. Vi har dock ingen motsvarighet till Frankrikes Marine Le Pen. Det är farligt med en sådan populär frontfigur.   

– Vi kan bara handla med ordens hjälp, inte med våld som det står i den Augsburgska bekännelsen. Kyrkan ska tala ut med all kraft mot rasism. Kyrkan i DDR visade stort mod och i slutändan blev det en fredlig revolution som möjliggjorde återföreningen. Den erfarenheten visar att allt är möjligt. Murar kan falla. Det är en underbar förändring vi gått igenom som är mycket positiv för tyskarna och som ger mänskligheten hopp.   

De största utmaningarna i ditt liv?

– Att vara den första kvinnliga biskopen i Tysklands största stift och samtidigt ha fyra döttrar. Jag var biskop i Hannoverstiftet i elva år. Det var en utmaning att hitta mitt eget sätt att leda och att hitta förebilder. Målet var att skapa delaktighet och bryta ner hierarkier. Det gäller också då liksom nu att tackla och hantera media. Jag vill ge tydlig röst åt kyrkans budskap och stå upp för orättvisor. Som en kyrkans företrädare ser jag det som en plikt.    

Margot Kässmann är en medialt välkänd person i Tyskland som syns, uttalar sig och medverkar flitigt på olika arenor. Genom åren har hon varit hårt åtgången i media och hamnat på löpsedlar med jämna mellanrum.  

I sociala medier skriver många hatfulla kommentarer konstaterar Margot. Att dölja sig bakom anonymiteten plockar fram det sämsta i människor. Då skrivs saker som aldrig skulle sägas i ett möte ansikte mot ansikte.  

Vad ger dig modet att vara en offentlig person och debattör?

– Jag uppfattar det inte som mod. Det är inte precis som om jag riskerar livet.    

Margot berättar att hon har slutat att bry sig om att hon är förstasidesstoff. Det har hänt många gånger. Man förstår att det varit en tuff resa. 2006 fick Margot bröstcancer, 2007 skilde hon sig, 2009 kritiserade hon Tysklands truppnärvaro i Afghanistan i en predikan och 2010 avgick hon som biskop efter att ha kört onykter. Hon var då ledare för 25 miljoner medlemmar i egenskap av biskop i Hannover och ordförande i Evangelische Kirche Deutschland, EKD, en sammanslutning av protestantiska kyrkor.  

– Människor är förstående. Människor förlåter och går vidare, men medierna är oförsonliga och drar upp det förgångna om och om igen, påpekar Margot.

Nu handlar din vardag mycket om Luther. Vilken är Luthers betydelse för Tyskland?

– Luther har varit otroligt viktig för språket, ja, han skapade det tyska språket. När han levde var Tyskland ett lapptäcke av små furstendömen. Hans översättning av Bibeln var banbrytande. Vi har Luther i våra öron. Luther fick också folket att börja sjunga på det egna språket.   

Luthers språk är folkets språk. Han sa: Du måste lyssna till mannen på gatan, kvinnan i köket och barnet som leker.  

– Han ville att varje flicka och pojke skulle kunna läsa och skriva. Med honom fick vi vår ”Volkschule”, folkskola. Han stod för bred folkbildning, rättvisa och tankefrihet.  Alla skulle ha fria samveten och trosfrihet. Det är något vi fortfarande måste kämpa för.   

– Det jag särskilt beundrar med Luther är att han var modig och stod upp för det han trodde på. Och att han hittade fram till ett språk för tron och teologin, och var en förebild när det gäller predikokonst. 

Vidare spred Luther budskapet om delaktighet och att det inte behövs en präst för att fira gudstjänst.  

Luther idag?

– Han är en symbolisk figur av stor vikt. För tio år sedan gjordes det en landsomfattande omröstning om vilka som är Tysklands mest inflytelsefulla och älskade personer genom tiderna. Då hamnade Luther på plats nummer två.  

Sedan 2007 pågår det tio-åriga Lutherjubileet som Margot leder. Vad är hennes tankar kring firandet?  

– Jag vill att det ska handla om hur vi kan skapa reformation idag. Perspektivet är globalt, vi vill nå ut och engagera internationellt. 2017 ska vi ha en 95 dagar lång världsutställning. Vartannat år har vi Kirchentage i Tyskland, med en mäktig uppslutning av kyrkans lekmannarörelse. I slutet av maj 2017 ska vi fira Luther på en utomhusgudstjänst i Berlin. Vi räknar med att 300 000 kommer.   

Hur märks Lutherjubileet?

– Firandet har stor kulturell betydelse. Vi får också medel från staten för genomförandet. I Wittenberg som är centrum för firandet märks det förstås i hög grad, det är en liten stad. Framförallt hålls Lutherdekaden, som vi kallar den, levande i församlingarna. Varje år under jubileet har ett särskilt tema. Mest framgångsrikt hittills var 2012 som hade temat musik. Det fick ett mycket bra genomslag.   

Vad händer vid slutpunkten eller grand finale, den 31 oktober 2017?

– 2017 är då vi lägger tyngdpunkt på firandet. Vi har frågat mängder med kyrkor i Europa vad reformationen betyder idag. Utifrån de svar vi får skapas en omfattande utställning som ska visas i Wittenberg. Den 31 oktober är helgdag i Tyskland. Det är en speciell dag som kommer att uppmärksammas överallt. Många kommer att gå i kyrkan.    

I det forna Östtyskland är bara sju procent av folket kyrkotillhöriga idag. Under tiden som diktatur förnekades och mörkades historien. Ett djupare syfte med Lutherfirandet är därför att sprida kunskap. Målet är att människor ska ha kännedom om historien och det som varit.  

– Vi ska också fira vad vi har uppnått, att vi är kyrka i en demokrati och att vi har övervunnit splittringen. Vad kan vi lära oss och ta med oss in i framtiden?  

Margot avslutar med att säga att hon hoppas på många pilgrimsfärder där människor vandrar tillsammans.  

– Vi behöver de bilderna för att stärka oss. Framtidens kyrka är global.  

Maria Lundström
maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se  

Margot Kässmann

Bakgrund: Född 1958. Känd samhällsdebattör som förenar kyrkoliv och tro. Frispråkig, mycket populär och folkkär. Författare till mer än 50 böcker om teologi och livskunskap.  

Ger inspiration: Martin Luther King inspirerade mig när jag var ung. Han hade en vision. Jag älskar att läsa när jag hinner. Och att jogga, vara i naturen och tillbringa tid med intressanta människor.  

Läser just nu: Heinz Schillings biografi över Martin Luther som kom i slutet på 2012. Den är 600 sidor tjock. Schilling är en sekulär historiker som lyckats skriva fascinerande om denna fascinerande tid.