Meny

Guds Hus – ett samarbete för fredlig samexistens i Fisksätra

Guds Hus är ett världsunikt fredsprojekt i Fisksätra som startats av muslimer och kristna tillsammans. Nu tas nästa steg för att färdigställa byggnaden och sprida idén om att religion kan ena istället för att splittra.

Religioner kan skapa fred istället för konflikt

Guds Hus är både en byggnad och en idé. Det är resultatet av en religionsdialog som pågått i över tio år. 
 – Guds Hus är ett fredsprojekt och ett uttryck för ett samhälle där vi kan leva sida vid sida i fred. Som värnar om alla människors rätt att uttrycka sin trostillhörighet. Som tror att religion kan skapa fred istället för konflikt, menar Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling.

En plats att arbeta för fredlig samexistens
Nacka församling och Stiftelsen Fisksätramoskén kommer att bygga ett hus som består av en moské, en kyrka och ett gemensamt inomhustorg för möten och gemenskap. Moskén och inomhustorget kommer att byggas ihop med nuvarande Fisksätra kyrka. Huset kommer att ha två separata fastighetsägare där Stiftelsen Fisksätramoskén ansvarar för och äger moskén och Nacka församling ansvarar för och äger inomhustorget. På så sätt ser vi till att varje part ansvarar för sin egen lokal, både vad gäller planering, genomförande och ekonomi.   
– Tanken är inte att blanda samman religioner, utan att skapa en plats där vi kan mötas och arbeta för fredlig samexistens, säger Carl Dahlbäck.

Bygget bekostas av insamlade medel
För att finansiera projektet kommer en insamling startas, där alla som vill stötta Guds Hus får bidra. Nacka församling kommer inte att bekosta bygget av moskén med medlemmarnas kyrkoavgift. Insamlingen och finansieringen kommer istället att ske genom en separat stiftelse, som bildas av Nacka församling och Stiftelsen Fisksätramoskén. Varje fastighetsägare får sedan ansöka om pengar ur stiftelsen för att förverkliga sina respektive delar av bygget.
– Om vi samlar in mer pengar än så vill vi använda dem till att utveckla och sprida Guds Hus idé, säger Carl Dahlbäck.

Beslutet att bilda en insamlingsstiftelse är fattat av Nacka församlings kyrkofullmäktige och Stiftelsen Fisksätramoskén. Det är nu överklagat av en ledamot av kyrkofullmäktige till Stockholms stifts domkapitel. När Stockholms stifts domkapitel har avgjort frågan och beslutet vunnit laga kraft kan vi se hur vi går vidare för att förverkliga visionen om Guds Hus.
– Vi ser fram emot Domkapitlets bedömning om huruvida Stiftelsen Guds Hus, men också religionsdialog i allmänhet, har sin grund i Kyrkoordningen och Sveriges Kristna råds skrifter, säger Carl Dahlbäck.