Ewa-Gun Westford är kommunikationsansvarig inom Skånepolisen. På KOM-dagen levererade hon en färgstark framställning om värdet av att agera öppet, ärligt och med medmänsklighet när krisen slår till. Här med kyrkoherde Henric Nilson och kommunikatör Josefine Sjöqvist.
Foto: Maria Lundström

Ärlighet varar längst vid kriser

Nyhet Publicerad Ändrad

För eller senare drabbar den oss - krisen. Hur gör vi då? Kommunikation inåt och utåt spelar en nyckelroll för att hantera kriser med förtroendet i behåll.

2014-04-16

Några dagar in i april samlades närmre 80-talet personer kring en dag på temat kriskommunikation. Hur ska man minska risken för att hamna i kris? Och vad ska man göra när krisen är ett faktum?  

Tre föreläsare delade generöst med sig av sina erfarenheter. Först ut var Emma Lefdal, kommunikationschef hos Findus. Företaget hamnade gick igenom en omfattande kris när produkter visade sig innehålla hästkött. Genom ärlighet, transparens och ett genomtänkt agerande vanns konsumenternas förtroende åter.    

Ewa-Gun Westford är en mycket välkänd medieprofil som i 41 år arbetat med kriser dagligen. Hon har i hela sitt yrkesliv bekämpat hierarkierna inom sitt skrå. Med humor och värme har hon sett till att öka tillgängligheten och öppenheten i polisens kommunikation. Om det berättade hon målande.  

Punkt för dagen sattes av ekonomen Claes Hemberg, verksam hos Avanza bank. Han förklarade med kritisk och pedagogisk blick vad det är som gör att bankkriser slår till om och om igen samt gav tips på vi som vad bankkunder kan göra.  

Röster från dagen

Henric Nilsson, kyrkoherde i S:t Staffans församling är mycket glad för att han var med på KOM-dagen även detta år.

– Jag är glad för den tankebensin jag fick! Jag känner att jag fick ta del av erfarenheter som kan vara till hjälp när jag möter kriser och svårigheter av olika slag.  
Lärdomar? 
– Jag tar särskilt med mig råden att man i kriskommunikationen ska lyfta fram möjligheterna, man ska inte försöka förmedla mer än tre budskap och  betoningen av att man aldrig kan tumma på sanningen i mötet med media.   
– Helheten var bra. Mest tog jag till mig erfarenheterna från Findus problemhantering när det upptäcktes att man fått in hästkött i färdigmaten. Genom ärlighet, öppenhet och information riktad direkt till konsumenterna lyckades man faktiskt höja konsumenternas omdömen om Findus så att de fick högre betyg efter hästköttsskandalen än de hade före affären.  
Har du själv behövt hantera kriser? Ditt bästa tips? 
– Jag är mycket tacksam över att jag gått Lunds stifts medieträning för kyrkoherdar. Det har jag haft betydande utbyte av genom åren. Jag rekommenderar andra att gå den kursen!   

Josefine Sjöqvist, kommunikatör i Svenska kyrkan i Helsingborg tycker att dagen var väldigt bra.

– I synnerhet de två första föreläsarna var roliga att lyssna på. De var engagerade.  
Vad tar du särskilt med dig? 
– Särskilt Ewa-Gun Westfords föreläsning. Hon pratade om de krångligheter man kan möta som kommunikatör från den egna organisationen. I hennes fall handlade det, som jag förstod det, om en absolut befälsordning där hennes grad inte räcker för att hon ska kunna ha det inflytande hon behöver för att i alla lägen kunna göra jobbet fullt ut. Det var intressant att ta del av.  
Fick du några tips vad gäller krishantering?
– Jag tar med mig att man ska vara öppen när det är kris, att man ska ge information så långt man kan, att aldrig mörka eller ljuga. Det är visserligen saker jag kan räkna ut själv, men det var väldigt bra att få höra hur företag och organisationer har handskats med kriser och få ta del av deras lärdomar.   
– Det är ganska uppenbart att det inte fungerar att bara jobba på för att lösa krisen och inte vara tillgänglig för att svara på frågor. Den biten måste prioriteras. Det var också intressant att höra hur Findus gick från att ha lågt förtroende till att få högt förtroende genom att bjuda in alla som ville komma in bakom kulisserna.    

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

Ewa-Gun Westford.
Ewa-Gun Westford. Foto: Maria Lundström