Foto: Magnus Aronsson/IKON

Medlem i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

I både vardag och fest finns kyrkan för dig. Genom ditt medlemskap och engagemang bidrar du till att kyrkobyggnader kan bevaras, barn och vuxna får stöd när livet krisar och mycket mer

Genom ditt medlemskap bidrar du till att Svenska kyrkan kan ha öppna träffar där småbarnsföräldrar kan mötas och dela vardagen med andra föräldrar. Barnkörer och annan verksamhet dit låg- och mellanstadieelever får komma efter skolan, för att fika, leka och sjunga.

Konfirmandundervisning dit tonåringar får komma och ställa sina livsfrågor och diskutera med engagerade vuxna. Du gör det också möjligt för vuxna och ungdomar att sjunga i olika körer och till ett rikt utbud av musik och konserter i våra kyrkor.

Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och bär ett rikt kulturarv. De är även en uppskattad plats för lugn och tystnad likaväl som för bröllop och andra viktiga händelser i livet. Tack vare dig kan vi hålla kyrkorna öppna och bevara dessa för framtiden.

Diakoner och människor i besöksgrupper bidrar till tröst och stöd när ensamheten  eller bekymren drappar oss. Samtal eller ibland en kasse mat och kläder och någon att prata med när sorgen efter en anhörig varit tung.

Kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Kyrkan finns till för dig vid olyckor och kriser både i Sverige och i andra länder, ger stöd till drabbade vid naturkatastrofer eller vid enskilda händelser. Svenska kyrkan i utlandet finns i många länder och finns där för den som blivit sjuk på Gran Canaria, för en au-pair i London, som ett extra hem och en mötesplats.

Allt det här och mycket mera gör Svenska kyrkan, varje dag. Tack för att du bidrar till detta

Svenska kyrkan - mer än du tror"