Positivt möte om kyrkoantikvarisk ersättning

Nyhet Publicerad Ändrad

Nyligen hade stiftet besök av sju riksdagsledamöter från Skåne och Blekinge inklusive landshövdingen i Skåne. De var inbjudna av biskop Antje Jackelén och stiftsantikvarie Heikki Ranta för att informeras kring de många positiva exempel på hur stiftet använt kyrkoantikvarisk ersättning de senaste åren.

2014-03-31

I år ska riksdagen besluta om hur den kyrkoantikvariska ersättningen ska se ut 2015-2019.

– Min förhoppning är att kyrkoantikvarisk ersättning blir kvar som system, vilket även regeringen framfört för riksdagen att man vill. Vi hoppas också att man bibehåller samma reella summa med en viss indexhöjning. Vi har fått samma summa från riksdagen i sju år nu, säger stiftsantikvarie Heikki Ranta.

Vad fick ni för respons från riksdagsledamöterna?
– Det var en positiv och avslappnad presentation och diskussion. Jag tror att de närvarande har en stor förståelse för den fortsatta betydelsen av kyrkoantikvarisk ersättning. I Sverige fungerar det ju så att riksdagen beslutat att kyrkobyggnaderna inte bara är Svenska kyrkans kulturarv, utan hela Sveriges kulturarv. 

Fyra frågor till Heikki Ranta, stiftsantikvarie 

Vad hände den 31 mars?
– Biskop Antje Jackelén och jag bjöd in riksdagsledamöter från Lunds stifts område, Skåne och Blekinge, för information och diskussion om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) som nu i år genomgår en "kontrollstation". Förutom en grupp riksdagsledamöter deltog även landshövdingen från Skåne, länsrådet från Blekinge, museichefer och stiftsstyrelsens ledning.  

Vad är KAE?
– Statliga skattepengar som Svenska kyrkan årligen får för att vårda och underhålla det kyrkliga kulturarvet. Överenskommelse om detta nådde man vid relationsändringen 2000. Sedan dess har kyrkan fått pengar, de senaste åren har summan legat på 460 miljoner kronor årligen.   

– Vart femte år äger en kontrollstation rum. Det handlar då om avstämning och diskussion mellan staten och kyrkan om KAE:s framtid, om hela systemet och självklart om nivån av ersättningen fem år framåt. I år diskuterar man alltså tidsperioden 2015-2019.  

När avgörs detta? 
– Riksdagen kommer i höst att ta ett budgetbeslut. Vår önskan är att den långsiktiga nivån av KAE inte sjunker utan kan bibehållas, dock med indexhöjning som inte gjorts sedan sju år tillbaka.  

Hur är tongångarna?
– Positiva! Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet skrev förra året varsin rapport om hur man anser att kyrkan uppfyller sin del av överenskommelsen. I Kulturdepartementets skrivelse framträder en mycket positiv grundsyn från statens sida gentemot kyrkan i de kyrkoantikvariska frågorna. Här tror jag att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths besök i Lunds stift i oktober i fjol haft en god inverkan.