Svenska kyrkan om den nya lagen mot homosexualitet i Uganda

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd, som Svenska kyrkan är en del av, har skrivit till Ugandas president Yoweri Museveni och uppmanar honom att riva upp den nyinstiftade lagen som på ett helt oacceptabelt sätt kränker homosexuellas rättigheter.

Svenska kyrkan lever med många kyrkor med annan syn än vad vi har när det gäller mänsklig sexualitet. Vi kan inte acceptera att någon, varken individ eller organisation, utsätter homosexuella eller andra med annan läggning än den heterosexuella för kränkande behandling.

Hårdnande attityd mot homosexuella
Svenska kyrkan har följt den hårdnande attityden mot homosexuella i Uganda under flera år:

- Redan 2010 hade vi ett möte med Ugandas kristna råd där vi var tydliga med hur bekymrade vi var över utvecklingen. Det säger Stig Lundberg som är handläggare för relationer till Ugandas Kristna råd. En avhumanisering av människor på grund av deras sexuella läggning kan aldrig accepteras.

I december 2012 skickade Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet, som Svenska kyrkan är medlem i, dessutom ett brev till Ugandas president Yoweri Museveni och protesterade mot lagförslaget. 

Viktigt fortsätta dialogen med det kristna rådet
Diskussionerna med det kristna rådet har fortsatt och det har bland annat lett fram till att rådet under våren 2014 börjar arbeta mot genusbaserat våld med stöd av Svenska kyrkan.

Åttio procent av befolkningen i Uganda är kristna, det gör att det kristna rådet är en betydelsefull samtalspartner:

- Vi är djupt bekymrade över hbt-personers situation i Uganda och ser presidentens beslut som en viktig anledning att fortsätta att stödja det arbete som långsiktigt kan leda till en positiv utveckling, säger Annika Lindé som är Svenska kyrkans policyhandläggare i frågor om genus och teologi. 

Till Ugandas president: Riv upp nya lagen
Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd skickade den 27 februari ett nytt brev till president Museveni med en kraftig vädjan till honom att använda sin politiska makt för att bryta upp lagen som på ett helt oacceptabelt sätt kränker homosexuellas rättigheter.

- I brevet skriver vi att lagen inte bara bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter utan också mot den kristna tron och vår kallelse att möta människor med respekt för deras värdighet, eftersom varje människa är skapad och älskad av Gud, säger Olle Kristenson, Sveriges kristna råd. 

Brevet tar också upp att diskriminering och stigmatisering står i motsats till de kristna värderingarna om att stå på de förtrycktas sida.

- Det är vårt ansvar som kristna att markera att all diskriminering är oacceptabel, säger Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet. En kopia av brevet har också skickats till det kristna rådet i Uganda.  

Svenska kyrkans utrikeschef Erik Lysén medverkade i ett samtal i Studio ett på tisdagen om vilken väg som är rätt att gå när det gäller biståndet till Uganda.

Erik Lysén sa bland annat:

"otroligt viktigt att lyssna in aktörerna i det ugandiska samhället framför allt hbt-personer och de organisationer som representerar dem men också andra människorättsförsvarare..."

 "farhågor som många hbt-aktivister har just nu att de kommer att hängas ut som syndabockar ifall man från västvärlden kommer med snabba beslut om nedskärningar"

"vi måste ge stöd till civilsamhällets organisationer och mr-försvarare, de som står upp för mänskliga rättigheter i det här läget"

"vi markerade kraftigt redan förra året"

"otroligt viktigt att vi ligger kvar med dialogingången och kontaktytorna med de ugandiska kyrkorna"

"finns inte vi kvar och den dörren stängs, ja då lämnar vi fältet fritt för väldigt konservativa kristna krafter." 

"Vi måste ge stöd till dem som står upp för mänskliga rättigheter"