Kyrkornas Världsråd i samråd inför fredsamtal om Syrien

Nyhet Publicerad Ändrad

"Det finns ingen militär lösning på krisen i landet. Vi vill vara trogna Guds uppmaning om kärlek till alla människor, och inom ramen för den internationella humanitära lagen uppmanar vi nu till handling och vill ge vägledning för att skapa fred." Det skriver bland annat Kyrkornas Världsråd i en uppmaning inför de stundande fredssamtalen om Syrien, Genève II, som börjar på onsdag.

Kyrkoledare och representanter från Syrien, Mellanösterns Kristna Råd, Kyrkornas Världsråd och Den Heliga Stolen samlades i Genève 15-17 januari 2014 för ett samråd inför den kommande fredskonferensen om Syrien (Genève II). Från Sverige och Svenska kyrkan deltog ärkebiskop Anders Wejryd.  

Samrådet enades om att gemensamt uppmana samtliga deltagare i Genève II-konferensen att:

1. omedelbart upphöra med all väpnad konflikt och alla fientligheter i Syrien. Samtliga parter i konflikten ska frige alla frihetsberövade och kidnappade personer. Vi riktar en kraftfull uppmaning till FN:s säkerhetsråd att genomföra åtgärder som stoppar flödet av vapen och utländska soldater in i Syrien.

2. se till att alla sårbara samhällen i Syrien och flyktingar i grannländerna får lämplig humanitär hjälp. Eftersom stora folkmängder är utsatta för allvarlig risk krävs fullständig humanitär åtkomst för att efterleva internationell lag och ansvaret att skydda.

3. arbeta fram en heltäckande och inkluderande process som syftar till att etablera en rättvis fred och återuppbygga Syrien. Alla delar av samhället (inklusive regeringen, oppositionen och det civila samhället) måste ingå i en lösning för det syriska folket. Dessutom måste kvinnor och unga integreras i dessa processer.

Här kan du läsa hela uttalandet: Ett rop på hjälp att skapa en rättvis fred i Syrien (pdf) >>