Kyrkorådet och församlingsråden är utsedda

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkofullmäktige i Södra Lapplands pastorat har utsett kyrkoråd och församlingsråd för pastoratet.

Ladda ned listan med ordinarie ledmöter och ersättare i kyrkorådet samt i alla församlingsråd i Södra Lapplands pastorat.