Ayia Napas Borgmästare besöker kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Besök en onsdag Onsdagen den 4 december besökte Borgmästaren den Skandinaviska kyrkan. Efter att ha tittat på kyrkans loka­ler bjöds Borgmästaren på kaffe och kanelbulle. Han gratulerade till kyrkans fina och ändamålsenliga lo­kaler.

Erbjuder stöd

Ayia Napa kommun ser mycket positivt på kyrkans verksamhet och erbjuder all hjälp och stöd i samband med kyrkans viktiga uppgift bland de nordbor som längre eller kortare tid vistas i Ayia Napa.

Kyrkans tack

Kyrkoherde Björn Rydberg framförde ett tack för alla aktiviteter  kommunen erbju­der alla nordiska långliggare i form av konserter, utflykter m.m.