Amanda Nyberg på Kyrkornas Världsråd i Sydkorea

Nyhet Publicerad Ändrad

I sammanlagt tre veckor har Kyrkornas Världsråds möte i megaformat pågått i Busan, Sydkorea. Vi fångade en av de utsända, Amanda Nyberg, för en rapport.

2013-11-13

Amanda Nyberg var del av en delegation på 12 personer utsända av Svenska kyrkan, utsedda genom Svenska kyrkans unga i olika stift. Amanda sitter med i Lunds stifts internationella strategigrupp och läser till vardags teologi med inriktning mot missionsvetenskap med ekumenik vid universitetet i Lund.

– Generalförsamlingens möte är en stor händelse som bara sker vart sjunde år. Bland annat ska ett nytt missionsdokument förankras, berättar Amanda.

Vad är ditt och Svenska kyrkans ungas uppdrag på mötet?
– Det här är en strategisk satsning från Svenska kyrkans sida att för stärka kunskapen om ekumenik bland unga. Vi är främst här för att lära oss om och uppleva ekumenik, men förstås också för att nätverka och diskutera olika frågor. Vi deltar i bibelstudier, gudstjänster, ekumeniska samtal, workshops och mycket annat förutom "business sessions" där vi är åhörare. Tanken är att ta med lärdomarna hem.

Hur många deltar?
– Runt tretusen samt koreaner på plats. 345 medlemskyrkor finns representerade samt dessutom Romersk-katolska kyrkan med flera kyrkor och kristna organisationer. Folk kommer från cirka hundra länder, tyvärr inte från Nordkorea.

– Runt 300 var med på ungdomsförmötet. Vi har förberett med nätseminarier och facebookdiskussioner kring försoning, eco-justice (ekologisk och ekonomisk rättvisa) och migration samt om de viktigaste dokumenten om mission, enhet och kyrkosyn i förväg.

–  På ungdomsförmötet hade vi bland annat tematiska diskussioner och samtalade med generalsekreteraren och andra ledare. Det fanns också förmöten för kvinnor och män, för ekumeniska handikappnätverket EDAN samt för ursprungsbefolkningsfrågor.

Starkaste intrycket?
– Det häftigaste är förstås att så många människor från olika kyrkor är samlade och att få prata med varandra. Det har också varit ett par kulturella inslag som gjort intryck.  Under inledningsgudstjänsten lästes det upp klagovisor som berättade om lidande i olika världsdelar medan en dansare strödde aska över sig. Koreanerna bjöd i inledningsceremonin på en fantastisk operaföreställning om Koreas historia - hur de ser på kyrkornas bidrag till självständighet och fredssträvanden, deras sorg över splittringen och deras böner till Gud.

Hinner du uppleva något av det sydkoreanska samhället?
– Ja, vi äter mycket koreansk mat och den är oftast god. Jag har till och med vågat mig på några torkade småfiskar som man äter hela. Koreanerna sätter ju rätt stor prägel på mötet och situationen här passar väl ihop med temat "Livets Gud - led oss till rättvisa och fred!".  En utflykt till olika religiösa samfund i Busan ingår i mitt program.

Vad ger sådana här stora möten?
– En glädje och stolthet över att tillhöra kyrkan och en ödmjukhet inför både lidande och lidelse som jag ser hos andra. När jag kommer hem ska jag dela med mig av mina erfarenheter bland annat på fasteupptakten i Lunds stift, i Torns församling i Lund, inom Svenska Kyrkans Unga och på missionsvetenskapens forskarseminarium.

Vad beror ditt intresse för mission och ekumenik på?
– Det grundades framförallt när jag var i Brasilien genom utbytesprogrammet "Ung i den världsvida kyrkan". Jag tycker att det är väldigt spännande att följa kyrkors teologiska diskussioner och uppleva den enhetssträvan och det samhällsengagemang som finns.


Maria Lundström

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se