Stiftelse ersätter den förlorade biskopskräklan

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 27 maj 2009 stals en värdefull biskopskräkla från Lunds domkyrka. Nu har biskop Antje Jackelén beslutat att en stiftelse inrättas för att förvalta de medel som försäkringsbolaget utbetalt efter stölden. Stiftelsens namn blir ”Den förlorade kräklan” (på latin: Baculus Perditus).

2013-11-13

Avkastningen på stiftelsens förmögenhet ska avsättas till att årligen anordna en publik föreläsningsdag i Lunds domkyrka eller på annan plats i Lunds stift. Föreläsningarna ska handla om forskning i medicin och i humaniora.

– Tanken är att göra aktuell forskning tillgänglig i ett sammanhang som betonar samverkan mellan det fysiska, psykiska, andliga och sociala i livet, säger biskop Antje.

Biskopens motiv till att ”återskapa” kräklan i en immateriell form handlar om att stärka kyrkans roll som aktör i samhälls- och kulturlivet och generöst ge utrymme för kunskaper, som kan bidra till ökad hälsa såväl medicinskt som socialt och andligt.

Kräklan skänktes den 27 maj 1946 till biskopen i Lunds stift av fru Loo Osterman till minne av sin framlidne make Hans Osterman.

– Paret Osterman hade ett stort intresse för medicinsk forskning och bland annat detta ligger till grund för stiftelsens inriktning, säger biskopen.

Kräklan var en stav av elfenben och överdel av guld, besatt med smaragder och briljanter. Den har inte återfunnits och en försäkringsersättning på tre miljoner kronor har utgått.