Eivor Donner Söderqvists Minnesfond

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen att söka medel ur Eivor Donner Söderqvists Minnesfond.
"Fondens ändamål skall vara att ge hjälp, glädje, tröst och uppmuntran till
sjuka, gamla, ensamstående föräldrar eller andra behövande inom Kjula
gamla socken". Med "Kjula gamla socken" menas endast den som är skriven på adress med postnummer 635 06.

Ansökan om medel ur minnesfonden skall, tillsammans med en personlig
berättelse, sänds till: Eivor Donner Söderqvists Minnesfond, Pastorsexpeditionen, Kyrkvägen 17, 635 06 Eskilstuna eller
kafjardens.forsamling@svenskakyrkan.se senast den 2 december 2016