Skolbesök med inlevelse

Nyhet Publicerad Ändrad

Bibeln är full av äventyr och upptäckter. Maja och Liselotte vill dela med sig av det på skolbesök i Krokom och Nälden. De är med andra ord "legitimerade bibeläventyrare".

Bilderna visar ett drama kring Jesus intåg i Jerusalem under påsken och de där eleverna sitter på bänkarna är en dramatisering över Paulus skeppsbrott. Barnen får låtsas att de är med i båten som är på väg till Rom men som hamnar på Malta.

  


En röd tråd genom Bibeln

Genom Bibeläventyret får mellanstadieklasserna ta del av berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Eleverna får en bild av de bibliska ländernas geografi och utmanas att tänka på vad Tio Guds bud betyder och det på ett sådant sätt att de kommer ihåg det mesta. Och dessutom - de har kul under tiden.  

Vi berättar... 

Från skapelsen i  1 Mosebok, genom de flesta av de kända bibliska berättelserna, till profetiorna om en ny Messias. I del två följer vi Jesus i evangelierna, liknelserna och undren, Paulus skeppsbrott mm. 

...på ett engagerande sätt!

Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln. En möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar.

Varje elev får ett häfte

Häftet används under dagen och kan sedan också brukas för repetition och fortsatt undervisning i skolan om Bibeln.

Vi gör det i klassrummet

Bäst fungerar Bibeläventyret i barnens eget klassrum då Bibelns geografi kommer att byggas upp i rummet. Det blir lätt för läraren att återvända till kartan i rummet och använda dem i framtida undervisning.

Vem gör ett Bibeläventyr i en klass?

Vi har idag cirka 400 aktiva Bibeläventyrare i landet som gör Bibeläventyr på sina "hemorter". Bibeläventyret ägs av Svenska Bibelsällskapet och drivs som ett projekt för att öka kunskap och förståelse av Bibeln, dess historia och berättelser, i skolan. Tillsammans med Svenska Bibelsällskapets olika huvudmän; Svenska kyrkan och de övriga frikyrkorna, har Bibeläventyret tagits fram.