Kyrkovalet 2013

Nyhet Publicerad Ändrad

– Vi är glada för att valdeltagandet ökade med 1,5 % jämfört med 2009 års Kyrkoval, säger Roland Axelzon, valnämndens ordförande i Alvesta församling. Ett stort tack till alla som röstat och ett stort tack till alla valarbetare!

Mandatfördelningen till Kyrkofullmäktige i Alvesta församling är, enligt preliminär rapport, 21 mandat till Framtidens kyrka och 4 mandat till Kyrkans väl. Hur personrösterna fördelar sig återkommer vi till om cirka en vecka då Växjö stifts sammanräkning beräknas vara klar. Valdeltagandet ökade från 13 % till 14, 5 %.

Ett preliminärt resultat för val till stiftsfullmäktige visar på ett deltagarantal på 13,1 %, vilket innebär en ökning från 2009 med 0,7 %. Rösterna fördelar sig mellan elva nomineringsgrupper där tre av dessa fortsätter att dominera: Arbeterpartiet- Socialdemokraterna, 13 mandat. Centerpartiet, 11 mandat. POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, 8 mandat.

Preliminärt resultat för val till kyrkomötet ligger på 12,7 % i valdeltagandet, vilket innebär en ökning med 0,8 %. Bland nomineringsgrupperna utmärkte sig: Arbeterpartiet - Socialdemokraterna med 73 mandat. Därefter kommer POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan med 38 mandat. Borgerligt alternativ, 31 mandat och Centerpartiet 29 mandat.

 Läs mer här