Åkersberg firade 20 år

Nyhet Publicerad Ändrad

Stiftsgården Åkersberg fyller tjugo år och firade förra helgen med buller och bång. Under fredagen samlades biskop Antje Jackelén tillsammans med företrädarna Christina Odenberg och KG Hammar i ett panelsamtal om framtidens utmaningar och möjligheter för stiftsgården.

2013-09-16

Stiftsgården Åkersberg fyller tjugo år och firade förra helgen med buller och bång. Under fredagen samlades biskop Antje Jackelén tillsammans med företrädarna Christina Odenberg och KG Hammar i ett panelsamtal om framtidens utmaningar och möjligheter för stiftsgården.

Tjugo år av sjudande aktivitet är värda att fira och även att reflektera över. Vad ska vi ha stiftsgården till och hur ska den överleva? Stiftsgårdarna blir allt färre, många har sålts och det finns idag bara ett tiotal kvar i landet.  

– Jag tycker att Åkersbergs viktigaste uppgift framöver, är att vara en plats där man tänker nytt tillsammans. Jag tror det är viktigt för hela Svenska kyrkan att fånga upp vilka frågor i samhället som vi behöver diskutera kring och där kyrkan är en samtalspartner, sa Christina Odenberg.

När stiftsgården byggdes för tjugo år sedan var ledorden för verksamheten mötesplats- rastplats-växtplats. Orden leder verksamheten än idag och de tre medverkande fick fundera kring vart ett av dessa ledord.

– Vi människor måste vila för att fungera, vi behöver tid för eftertanke och reflektion. På stiftsgården kan vi skapa samtalsforum och jobba inåt mot församlingar och medarbetare, det är den viktiga biten. Och en sådan verksamhet måste få kosta, motivet med en stiftsgård ska inte vara att skapa vinst, sa KG Hammar.

Samtliga medverkande betonade vikten av en plats för olika åsikter och den kreativa kraft som finns i mötena mellan olikheter.

– Vi bygger väldigt många rondeller i det här landet för att undvika möten. Jag tycker vi behöver bygga fler korsningar, sa Antje Jackelén.

andrea.kollmann@svenskakyrkan.se


Stiftsgården Åkersberg


Stiftsgården Åkersberg i Höör grundades 1993. Drivande var biskop Per-Olov Ahrén som hade en vision om ”en mötesplats och en rastplats för alla åldrar och grupper både inom och utom kyrkan.”

Varje år har stiftsgården cirka 40 000 besökare. 

Foto: Andrea Kollmann