Ro för själen

Nyhet Publicerad Ändrad

”Ro för själen” – en stilla gudstjänst, är en meditativ stilla gudstjänst med plats för musik, bön och tystnad.En enkel gudstjänst med plats för egen reflektion, tystnad och stilla musik. En plats att finna ro och fylla på med ny kraft.

Ro för själen - en stilla gudstjänst

Gudstjänsten blir ett andrum i vardagen, en plats där vi får finna vila. I den avskalade, lugna gudstjänsten får man också möjlighet att reflektera i tystnad över dagens tema och text. Bönen har givetvis en central plats, både den gemensamma och den personliga. Meditativ musik, psalmer och sånger är också en viktig del av denna gudstjänst.

Här läser du om en upplevelse vid ett besök av Ro för själen