Gustav Burman, Sara Karlsson Löfgren och Katarina Stenberg är Västra Skrävlinges dopgrupp betonar vikten av arbetsglädje för ett gott resultat.: ”Det blir en positiv förstärkning.”
Foto: Andrea Kollmann

Medvind för dopet i Västra Skrävlinge

Nyhet Publicerad Ändrad

I Västra Skrävlinge församling i Malmö har antalet dop ökat med 71 procent på ett år. Detta äger rum i en raskt minskande församling där bara en sjundedel av invånarna är medlemmar i Svenska kyrkan. Man blir förstås nyfiken. Vad beror det på?

2013-09-12

Dopsatsning i Västra Skrävlinge har gett goda resultat. Församlingen ligger i stadsdelen Rosengård och omges av en mängd olika religiösa samfund.  Socialt är upptagningsområdet präglat av låg utbildningsnivå och låg medelinkomst. Att miljön är religiös får positiva effekter för alla, det religiösa ”smittar” av sig, enligt kyrkoherde Ann Aldén. Förutom fler dop ökar församlingen antal besökare till sina gudstjänster.

– Det är svårt att peka på en enda faktor, det handlar om en helhet. Vi har bestämt oss för att här ska man känna sig hemma. Varenda en som besöker oss ska känna sig välkommen och sedd. Kommer man som ny till gudstjänsten går vi fram och pratar och visar att vi tycker det är roligt och viktigt att de är där. Och så får alla deltagare i gudstjänsterna en uppgift, säger kyrkoherde Ann Aldén.

Dopet har fått en mer central plats i arbetet sedan de började med dopprojektet för ett och ett halvt år sedan. Alla som arbetar i församlingen är involverade på något sätt.

Dop Västra Skrävlinge Ann Alden
Foto: Andrea Kollmann

– Dopen bärs av oss alla och vi prioriterar dop. När arbetslaget träffas pratar vi om de dop som är på gång eller som nyss har gjorts. Vi uppmärksammar även våra egna dop. Man kan säga att vi har höjt dopets status för oss själva, säger Gustav Burman.

Han ingår i dopgruppen som arbetar med att utveckla doparbetet tillsammans med församlingsassistent Sara Karlsson Löfgren och Katarina Stenberg som är assistent på pastorsexpeditionen. De har skrivit en detaljerad doppastoral, en checklista för strategiskt doparbete. Från det att barn föds inom församlingen skickar de brev, bjuder in och följer upp. De lite äldre barnen involveras i gudstjänsten, får kanske bära ett kors eller läsa något. Familjemässan kallas numera ”Tjocka släkten” för att signalera att alla kan komma, inte bara den traditionella familjekonstellationen.

– Vi är flexibla med dopen, vi döper i kyrkan eller hemma, enskilt eller med flera barn tillsammans. Det behöver inte vara så konstigt med dop och det vill vi förmedla. Men vi tar förstås dopet på allra största allvar och är också måna om att ge bra dopundervisning.  Vuxna som kommer till oss får undervisning i ungefär ett års tid innan de döps, säger Ann Aldén.

Församlingen har en uttalad plan att satsa på de unga, kyrkorådet har tagit beslut om det. Ett annat fokus är gudstjänsten, att det är den som bär kyrkan.

– Vi har arbetat otroligt mycket med vår liturgi och är oerhört noga med att församlingen ska delta. Om de inte svarar där de ska säger jag: ”en gång till”. Kantorn uppmanar dem att klämma i om de inte sjunger med i psalmerna. De handlar om att alla ska känna att de bidrar och är delaktiga. Vi försöker att arbeta så på alla plan, säger Ann.

Precis när jag är på väg att gå ringer det på Anns telefon. Hon lyser upp. Det är en ung man som vill bli döpt.

andrea.kollmann@svenskakyrkan.se

västra skrävlinge församling

  • Västra Skrävlinge församling ligger i östra Malmö. Här bor 27 705 invånare, varav 3 902 personer är medlemmar i församlingen (14 procent).
  • 2012 döptes 36 personer i Västra Skrävlinge och den positiva trenden verkar hålla med 28 hittills under detta året.
  • I Lunds stift döptes 78,2 procent av dem som föddes under 2012 och som var medlemmar eller antecknade. Med andra siffror innebär det 8 678 personer vilket också inkluderar vuxna. Det är avsevärt färre än för tio år sedan.
    Källa: Svenska kyrkans statistikdatabas.