Barnens bästa i centrum när beslut ska fattas

Nyhet Publicerad Ändrad

”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem”. Med Jesu ord som utgångspunkt samlades ett sextiotal anställda och förtroendevalda på Åkersberg den 23 augusti för att lära sig mer om barnkonsekvensanalys.

2013-09-04

Bakgrunden är kyrkomötets redan gällande beslut om att sätta barnets bästa i främsta rummet när viktiga beslut tas, samt att barnkonsekvensanalys alltid ska göras vid strategiska beslut av långsiktig karaktär.

Förutom en gedigen genomgång av beslutet om barnkonsekvensanalys och vilka krav detta ställer på arbetssättet inom Svenska kyrkan fick deltagarna konkreta övningsexempel att jobba med. 

– Väldigt värdefullt att arbeta konkret med praktiska exempel. Nu är det viktigt att jobba in barnkonsekvensanalyser som en naturlig del i besluts- och arbetsprocesserna, menar Eva Andersson, stiftskonsulent för barn och familj. 
 
Bland Sveriges två miljoner barn och unga (0-18 år) är psykiska problem vanligare än i övriga Europa. Hälften av de svenska barnen känner sig stressade.

Claus Grue
claus.grue@svenskakyrkan.se