Morgan Alling: Våga agera när barnen far illa

Nyhet Publicerad Ändrad

Runt fyrahundra deltagare från hela stiftet samlades den 27-28 augusti i Malmö för att diskutera barn och unga och deras närvaro och relevans i kyrkan. En av de många talarna var Morgan Alling som talade om vikten av att ta ansvar, att se och agera när barn far illa.

2013-09-04

Själv uppväxt i missbrukarfamilj och bollad mellan barnhem och fosterfamiljer vet han vad han talar om. Om de där viktiga orden från vuxna som visar att de ser och om passivitet från vuxna som sett och hört men inte reagerat.

– Jag showade för att få uppmärksamhet, var rolig och populär, medan min bror valde att vara tyst och sluta sig. Vi hade samma situation men helt olika strategier. Ni har möjlighet att se, ni träffar de ju de här barnen, ni vet. Våga knacka på, säger Morgan Alling till publiken.

Morgan Alling hamnade till sist i en familj som gav honom den stabilitet och kärlek varje barn behöver. Idag arbetar han för både Bris och Unicef för att ge hopp till de barn som far illa i vårt samhälle.

– Det behöver inte vara kört, bara för att man har det dåligt som barn. Men samhället måste ta sitt ansvar och ta det tidigt innan barnen hamnar snett. Det gynnar både barnen och samhället i längden, sa Morgan Alling.

En annan av huvudtalarna var Ched Myers, teolog och aktivist från USA, som medverkande på Världens fest förra året. Han talade om att barnverksamhet tenderar att bli en andra klassens verksamhet och att man missar att barn och ungdomar inte är objekt, utan en kraft att räkna med.

– Kyrkan har tendenser att sitta barnvakt. I vårt arbete har vi som mål att barn och unga vuxna ska lära sig att möta den verkliga världen och leva och verka på ett sätt som har betydelse, sa Ched Myers.

Både arrangörer och deltagare var nöjda med konferensen.

 – Det är härligt att träffas med många kolleger. 

Vi ville lyfta frågan kring kyrkans relevans i barns och ungas liv utifrån flera perspektiv och med stor bredd bland föreläsarna. Vi hoppas att samtalet fortsätter i församlingarna. Nu ska vi utvärdera och sen se hur vi ska gå vidare med arbetet säger Eva Wulff, stiftskonsulent och medarrangör.    

– Det var hög kvalitet på föreläsningarna, stor bredd och kompetens. Om det saknades något så var det ungdomarnas röster, sa församlingspedagog Gunilla Dalfelt från Hjärnarp-Tåstarps församling.

– Det jag främst tar med mig är att förändring måste ske på gräsrotsnivå, det måste man ständigt påminnas om, sa David Larsson, församlingspedagog från Skurup.

andrea.kollmann@svenskakyrkan.se