Foto: Linda Mickelsson/IKON

Tro bakom taggtråd

Nyhet Publicerad Ändrad

Bakom höga staket och taggtråd på Vä-anstalten sitter Jonny och Lars. Under deras tid som intagna har fängelseprästen varit en ljuspunkt i tillvaron.

– Jag hade ett enormt behov av att få prata av mig när jag kom hit. Att bara få bubbla ur mig. Där har Lena varit det största örat. Hon har kommit med många värdefulla tips, inte bara om trosbiten utan också om konkreta saker och om livet, säger Lars. 

Lena Bruces uppgift som fängelsepräst är att synas ute bland de intagna och finnas tillgänglig för dem som vill och behöver prata. Hon håller även i andakter, samtalsgrupper och delar ut nattvarden. Tillsammans med företrädare för frikyrkorna ordnas en gudstjänst en gång i månaden.

– Det första jag gör när jag träffar en intagen som är ny är att jag presenterar mig och sedan frågar ”vad har hänt i ditt liv som gör att du är här?” Vad de har gjort för brott är inte det viktigaste. Det som är intressant är den personen jag har framför mig just nu. Min uppgift är att göra vad jag kan för att tiden här ska bli så uthärdlig som möjligt, säger Lena.

– Det tycker jag har varit väldigt skönt. Att du skiter i vad som står i domen och istället ser den människa som sitter framför dig där och då, i nuet. Det har hjälpt mig väldigt mycket, inflikar Lars.

Även för Jonny har den lilla församlingen på Vä-anstalten betytt mycket.

– Tillsammans med kyrkan har vi fikat, sjungit och pratat om allt möjligt. Jag har fått tänka på något helt annat en stund. Det har verkligen underlättat tillvaron, säger Jonny.

Det är just de själavårdande samtalen som Lena Bruce ägnar mest tid åt när hon varje måndag besöker fängelset i Vä.

– Ibland är det som att öppna en ventil. När man farit illa och har problem är det lätt att köra fast i sina tankegångar. Allt är kaos. Då kan man behöva hjälp att nysta upp trådändarna tillsammans med någon annan, säger Lena Bruce.

Trots att stora utmaningar väntar känner både Jonny och Lars förtröstan inför tiden i frihet som närmar sig. Lars har med sig en tro som har vuxit sig starkare och som han numera kan dela med sin fru.

– Om sex månader är jag en fri man och kan fortsätta mitt liv. Det ska bli skönt att stänga detta ruttna kapitel i mitt liv och lägga det bakom mig, säger han.

Lotta Neurén

Fotnot. Jonny och Lars heter egentligen något annat.

Lena Bruce, fängelsepräst i Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, är samordnare i Lunds stift för fängelsesjälavård.