Sången som får alla med på noterna

Nyhet Publicerad Ändrad

Att sjunga på Ionavis är ett begrepp som innebär att skapa delaktighet med sång som alla kan sjunga.

2013-06-05

John Bell åker världen runt och föreläser om gudstjänstförnyelse med särskilt fokus på musik och församlingssång. Han är präst i Church of Scotland och arbetar på den ekumeniska kommuniteten Iona på den lilla skotska ön med samma namn. I maj besökte han Lund.

– Vi började fundera över hur vi skulle bli bättre på att nå människor utanför kyrkan och hur de skulle känna delaktighet i församlingen. Jag besökte Ionakommuniteten för flera år sedan och fick upp ögonen för John Bells förnyelsearbete med musik, säger Birgitta Ormelius, ledamot i kyrkorådet för Lunds östra stadsförsamling.

Det var när John Bell bläddrade i psalmboken på 1970-talet som han slogs av hur lite texten berörde dagens människor och deras verklighet. Det ville han ändra på och började skriva egna psalmer. Många av dem ingår idag i den nya psalmbok som används i Church of Scotland. Han menar att sång är det mest framgångsrika sättet att nå människor.

– Människor har alltid sjungit. Vi behöver inte kunna läsa noter eller ens kunna läsa. Genom att sjunga tillsammans lär vi oss både melodi och text. Det är något alla kan göra, sa John Bell under seminariedagen.

Tanken är att det ska vara så enkelt att alla kan hänga med. Psalmerna från Iona består oftast endast av ett fåtal rader, som upprepas två eller tre gånger. Gudstjänstordningen följs, de enkla Ionasångerna kommer mellan den vanliga ritualen och psalmerna. Det är mer växelsång som skapar aktivitet och delaktighet.

– Svenska kyrkan är redan en sjungande kyrka, men jag hoppas att vi fått ny inspiration och kan se med nya ögon på vårt sätt att arbeta med sång och delaktighet, säger Birgitta Ormelius.  

Karin Drevelius
karin.drevelius@svenskakyrkan.se

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se