Historiskt vapenhandelsavtal skrivs under i FN

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 3 juni 2013 undertecknades det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT) vid FN:s högkvarter i New York. Det är ett historiskt steg mot en bättre global vapenkontroll.  Varje år dör 750 000 människor på grund av väpnat våld.

Internationell spridning av vapen bidrar till att människor dödas, skadas, våldtas och tvingas fly. Många miljoner människor drabbas dagligen av det väpnade våldets konsekvenser.

Nytt regelverk kan minska mänskligt lidande

Amnesty, Svenska kyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har följt detta arbete nära och gläds över att det äntligen är i hamn.

– Det är nu upp till världens stater att tillämpa detta nya globala regelverk så att dess syfte att minska mänskligt lidande och främja fred och säkerhet uppfylls, säger Sofia Walan, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen. Hon fortsätter:

– Här har Sverige en viktig roll att bistå andra länder inom avtalet med kunskap och ekonomiska resurser.

Olyckligt att Sverige inte representeras av ansvarig minister 

Avtalet ger en relativt stabil grund för att bättre reglera flödet av vapen om det implementeras på ett effektivt sätt. Sverige har deltagit aktivt i FN-förhandlingarna och därför är det olyckligt att Sverige, till skillnad från många andra EU länder, inte representeras av ansvarig minister.

– Det hade varit en bra möjlighet för regeringen att visa politisk vilja att i linje med avtalet stärka de humanitära principerna om mänskliga rättigheter och folkrätt inom vapenhandelsområdet, säger Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty.

Ärkebiskop Anders Wejryd om kryphålen

Arms Trade Treaty förbinder stater att etablera nationella kontrollsystem för vapenhandel, något många saknar idag. Avtalet bekräftar att export av vapen och ammunition som kan användas för brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter är förbjuden.

– Men Arms Trade Treaty innehåller även skrivningar som kan utnyttjas som kryphål av de som vill undvika vapenkontroll., säger Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Han fortsätter: 

– Det är viktigt att tydliga normer tidigt byggs upp för hur avtalet ska tolkas. Här kommer det globala civila samhället och religiösa företrädare att fortsätta att spela en mycket viktig roll,

Första avtal som erkänner sambandet vapenhandel och våldtäkt

Arms Trade Treaty är det första avtalet som erkänner kopplingen mellan den internationella vapenhandeln och könsrelaterat våld, så som våldtäkter i konflikter.

– Våra medlemmar i konfliktdrabbade stater ser vapenspridningen som ett av de största hoten mot kvinnors säkerhet, säger Josefine Karlsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, och fortsätter: 

– Den påverkar också deras möjlighet att ta del i fredsarbete.  Att Arms Trade Treaty innehåller bestämmelser om att förhindra detta våld är en stor seger för kvinnorättsaktörer runt om i världen.

Arms Trade Treaty viktig signal till världen

Sveriges riksdag inledde redan förra året arbetet med att ta fram ett striktare regelverk för svensk vapenexport och Arms Trade Treaty är en viktig signal till alla världens länder att vapenhandel som kränker mänskliga rättigheter är oacceptabel. 

– Det är viktigt att Sverige säkerställer att alla villkor i det nya vapenhandelsavtalet täcks i den svenska lagstiftningen, till exempel förbuden mot vapenexport som kan kränka humanitär rätt eller bidra till könsbaserat våld, säger Anna Ek, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.