Foto: Andrea Kollmann

Följ med på orgelinventering

Nyhet Publicerad Ändrad

Värme, fukt, ventilationsproblem, skadeinsekter, kunskapsbrist. En kyrkoorgel har många fiender. Den har förstås många vänner också och en av dem heter Anders Johnsson.

2013-05-16

Till vardags är Anders organist i Slottsstadens församling i Malmö och universitetsadjunkt vid Musikhögskolan i orgel och orgelkunskap. På fritiden bygger han orglar och har en fullskalig kyrkoorgel hemma i huset.

Han är Lunds stifts sakkunnige i den stora orgelinventering som startat nu i vår. Samtliga orglar i stiftet, runt 600 stycken, ska kartläggas och arbetet är i full gång. Skicket varierar stort mellan orglarna.

– Inventeringen görs för att både myndigheterna och vi ska veta vad som finns. Kulturminneslagen är stark och säger att man ska ha en förteckning över samtliga instrument, både ålder och modell. Det är av stort kulturhistoriskt och antikvariskt värde. Dokumentationen som finns om respektive orgel går vi igenom, men jag måste också inspektera orgeln på plats. Handlingarna säger sällan allt om skicket, det kan till och med visa det sig att en nedmonterad orgel ligger på en vind, säger Anders Johnsson.

Trädelarna är känsliga för värmeväxling, torka, fukt och trägnagare. Anders går igenom samtliga pipor av trä och metall, beskriver klang och storlek. Han kontrollerar bälgsystemet, så att överföringen från klaviaturen till piporna fungerar, vilket kan vara en svag punkt. Allt dokumenteras på foto.

– Egentligen ska man städa och vädra en orgel regelbundet för att få bort damm och mögel. En stämning av hela orgeln bör genomföras vart femte till tionde år, tungstämmorna ska skötas regelbundet av kyrkomusiker. Det är det ideala, men görs förstås inte alltid, säger Anders Johnsson.

Orgeln i Lomma kyrka kommer från England, är drygt hundra år och har en baksida som är en hemligheternas kammare av trä, metall och intrikata mekanismer. De stora piporna längst in i orgelkammaren är oftast av furu och ser mer ut som inbyggda ventilationskanaler än välljudande musikalstrare.

– Denna orgel ska imitera en symfoniorkester, och passar bra till större musikverksamhet och konserter. Pipverket är anpassat för kör, koral och psalmsång – en lugn och trygg orgel. Det är därför Lomma köpte in den för tre år sedan, den passar i deras verksamhet.

När inventeringen görs kan Anders föreslå åtgärder om reparation. Lommas orgel är en pigg hundraåring. Spelbordet är nytillverkat och det gamla pipverket fungerar som det ska. Kartläggningen är klar. Inga vidare åtgärder.

Andrea Kollmann

Orglarna i Lund

Pipor i Marsvinsholm.
Pipor i Marsvinsholm. Foto: Staffan Plantin

Lunds stift har 700-800 orglar. En större inventering av orglarna pågår sedan 2013. I inventeringen bedöms orgelns skick och vilka eventuella åtgärder som krävs. Hittills har orglarna inventerats i fem av stiftets arton kontrakt. 

Lunds domkyrkoorgel är Sveriges största kyrkoorgel. En av stiftets nyaste orglar finns i Höör och "trampas" av en robot.