Prenumerera på nya Observera

Från och med 2014 ersätts pappersutskick och det tidigare e-postutskicket av Observera med en ny typ av nyhetsbrev. Nyhetsbreven behåller namnet Observera och kommer att ha olika inriktningar, ett för arbetsgivarfrågor och ett för kyrkogårds- och begravningsfrågor.

De kommer att skickas till församlingen/pastoratets allmänna brevlåda samt återfinnas på arbetsgivarorganisationens sidor på Svenska kyrkans intranät. Där kan du också anmäla dig som prenumerant om du vill ha nyhetsbreven direkt till din egen e-postadress.

//