Kort presentation av gästerna från England

Michael Perham är sedan 2004 biskop i Gloucester. Sedan prästvigningen 1976 har han haft många olika uppdrag  i den Anglikanska kyrkan. Bland annat ingick han i den liturgiska kommittén som under 1986-2001 arbetade med revisionen av The Common Worship.

Perham har nyligen valts till ledare för Affirming Catholicism.

Stephen Conway studerade teologi i Cambridge.   Som präst har han bl. a tjänstgjort i olika församlingar i Durhams stift och 2002 fick han uppdraget som ”Archdeacon of Durham”.  2006 valdes han till biskop för   Ramsbury stift och i mars 2011 blev han biskop i Ely.

Biskop Stephen har lång erfarenhet som andlig mentor och vägledare för både präster och lekfolk.

Right Rev. Tim Thornton är sedan 2009 biskop för Truro stift (Cornwall ),  Strängnäs stifts vänstift. Dessförinnan var han ”bishop of Sherborne”i 8 år.

Biskop Tim har ett stort engagemang för sociala frågor och för hur kyrkan kan finna nya vägar till samverkan för att på sätt vara  trogen evangeliet. Cornwall är ett av många områden i England som har hög arbetslöshet och där många lever under fattigdomsgränsen.

Charlotte Methuen är både anglikansk präst och kyrkohistoriker. Sin doktorsgrad har hon från New College i Edinburgh. Hennes specialområden är reformationen och 1900-tals ekumenik.  Sedan 2005 har hon undervisat och forskat i kyrkohistoria vid universitetet i Oxford.

Carlotte Methuen har nära band till Tyskland, där hon i perioder både studerat och undervisat. Hon sitter med i Anglikanska kyrkans rådgivningsgrupp till Faith & Order och är Canon Theologian i Gloucester stift med dess katedral. Hon är dessutom medlem i Meissenkommissionen som bevakar relationerna mellan Church of England, EKD och the Anglican Lutheran International Commission.

Revd Jonathan Clark vigdes till präst 1988. Han är nu kyrkoherde i St Mary’s Stoke Newington.Han är också ansvarig för grannförsamlingen St John, Brownswood Park i norra London, en multikulturell och mångreligiös församling men stora skillnader ”klasskillnader”.

Jonathan Clark sitter med i styrelsen för Affirming Catholicism sedan 2008 och bloggar på clarkinholyorders.wordpress.com

 

 

//