Gudstjänster och lunchbön i logkyrkan

12 juni Sånggudstjänst med Smultronlägrets barnkör, Anders Hedström, Gunilla Karlsson och  Maria Wallgren
19 juni  Söndagsgudstjänst, Torgny Karlsson
26 juni Sommargudstjänst, Carina Wikman

 03 juli Söndagsmässa, Torbjörn Degerström
10 juli Söndagsgudstjänst, Pär Parbring  
17 juli Söndagsmässa, Annika Lundström
24 juli Söndagsgudstjänst, Jan Lundman
31 juli  Söndagsgudstjänst, Jan Lundman 

07 aug Söndagsmässa, Mats Björk
14 aug   Avslutningsgudstjänst, Carina Wikman

 Efter gudstjänsten serveras kyrkfika.

Lunchbön måndag - fredag kl 12.00


 

 

Logkyrkan vid Tuvagården i Hedensbyn, Skellefteå

Logkyrkan vid Tuvagården i Hedensbyn, Skellefteå Foto: Mats Forsgren

 

//