Frivilligarbete

Foto: Susanne Engman/IKON

I vår församling har vi många ideella medarbetare. Bland annat välkomnar de gudstjänstdeltagare till kyrkan, gör i ordning kyrkkaffe, samlar in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete och hjälper till som ledare i församlingens konfirmandgrupper och som ledare i handikappverksamheten.

Vill du också göra en insats för andra, så kontakta oss gärna!

Handikappverksamheten, Guldhedskyrkan: Eva Sundqvist
tel: 031-731 86 28 och e-post: eva.sundqvist@svenskakyrkan.se 

Kyrkkaffevärd: Anna Källén telnr: 031-18 94 34

Martin Lindblad, distrikspräst Guldhedskyrkan
tel: 731 86 25 och e-post: martin.lindblad@svenskakyrkan.se

Ewa Selin, kyrkoherde Annedals församling
tel: 031-731 66 05  och e-post: ewa.selin@svenskakyrkan.se 

//