Fonder att söka

Om du inte är bosatt inom Gävle pastorat, dvs följande församlingar: Maria, Staffan, Bomhus och Heliga Trefaldighet, finns andra fonder där privatpersoner kan söka fondbidrag. Se listan nedan.

Socialtjänsten för boende inom Gävle gamla stad:

1:a  Samfonden – Gävle Kommun 
Söks av:  Privatpersoner 
Ändamål:  Ensamstående kvinnor 
Ansökningstid 1 - 31 mars.
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 - 17 80 00

2 :a  Samfonden – Gävle Kommun
Söks av :   Privatpersoner och Organisationer
Ändamål :  Fyiskt och Psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar
Ansökningstid: 1 - 31 mars
Mer information: www.gavle.se/fonder
Kundtjänst: 026 17 80 00

 

Omvårdnadsförvaltningen för boende inom Gävle gamla stad:

3 :e Samfonden- Gävle Komun 
Söks av :  Privatpersoner – 
Ändamål :  Handikappade och Långtidssjukskrivna för konvalecentvård
Ansöknningstid: senast 31 mars
Kontaktperson.  Kristina Karlström 026- 17 87 88

Stiftelsen Adolf Grapes Minne
Fond :  Adolf Grapes Minne
Söks av  1) Privatpersoner
Ändamål : för konvalecentvård
Ansökningstid : 29 april  – annons
Kontakt: www.grapesminne.se  Box 6137, 800 06  GÄVLE  

Söks av  2)  Organisationer
Ändamål  För aktiviteter för utsatta personer
Ansökningstid: 10 nov
Kontakt:  www.grapesminne.se  Box 6137, 800 06  GÄVLE  

För "Barns vård och fostran":

Prins Carl-Gustafs stiftelse ”Hjälpfonden”
Söks av: Ensamstående med barn
Kontakt: Kungliga Hovstaterna, 111 30  STOCKHOLM

Gustav Söderbergs Stiftelse
Söks av : Ensamstående med barn
Kontakt: Föreningen FVO, 113 86 STOCKHOLM

CF Lundströms Stiftelse
Söks av: Ensamstående med barn
Kontakt:  Box 6806, 111 86  STOCKHOLM

SOS-Stipendier: 

Stöd och stipendier AB
Söks av:  privatpersoner ur Stora Fondboken
Kontakt: Ektorpsv 4 , 131 47 NACKA
Ändamål :  Alla tänkbara ändamål
Ansökningstid:  När som helst
Ansökningssätt: kan bara sökas på Internet
E-post; info@sosab.se, www.globalgrant.com

Fler fonder och stipendier... (klicka här)

 

//