Engelbrektskyrkan

Invigningsår: 1914
Arkitekt: Lars Israel Wahlman

Engelbrektskyrkan är ett av de främsta verken av genomförd jugendstil från början av 1900-talet. Arkitekten Lars Israel Wahlman avslutade sitt verk 1914. Typiskt för jugendstilen är materialets äkthet och den fantasifulla formrikedomen.

Granitmurarna kring kyrkan är handhuggna och smyckade med en rikedom av symbolisk ornamentik. Lars Israel Wahlman har även gjort ritningarna till altarprydnad, dopfunt, kyrksilver och textilier. Kormålningen är Olle Hjortzbergs verk. Stuckrelieferna har Tore Strindberg utformat och kalkmålningarna Filip Månsson.

Kyrkan kan på många sätt kallas för "Bergskyrkan". Den är byggd på det gamla Kvarnberget. Lars Israel Wahlman, arkitekten som avslutade sitt verk 1914 tänkte sig kyrkan som en "bergspredikans kyrka". Det väldiga valvet, 32 meter högt, vilar på åtta pelare, var och en med inskrift av en Bergspredikans "åtta saligheter". Valvet är högst i Skandinavien.

Det väldiga stenaltaret har en sockel av huggen granit. På altaret finns smyckning av sju runda silversköldar föreställande himmelens skyar.

På kyrkans södra sida finns ett baptisterium, ett dopkapell, vars väggar är smyckade av Olle Hjortzberg.

Den stora orgelläktaren kan rymma ett helt uppbåd av körer och musiker. Grönlundsorgeln omfattar 86 stämmor med 6 212 pipor.

Engelbrektskyrkan rymmer ca 1 400 personer. För mindre gudstjänser använder man gärna kapellet på södra sidan. Kapellet har utformats av Lars Olof Torstensson i samband med renoveringen 1992-1993.

Hitta till Engelbrektskyrkan

Skapad: 2012-03-05 16:50:00

Adress: Östermalmsgatan 20.

Klicka här för karta.

Kyrkan är öppen för enskild andakt tisdag - söndag
kl 11.00 - 15.00.


Guidningar i Engelbrektskyrkan

Skapad: 2011-01-03 10:45:00

Våra kyrkor är inte bara heliga rum utan också konstverk. Vi har gratisvisningar i sommar en gång i månaden. Nästa guidning är söndagen den 22/7 kl 14. Därefter sö 19/8 kl 14. Välkomna! Guide: Ola Lindblom.

Panoramafilmer Engelbrektskyrkan

Skapad: 2012-03-05 14:00:00

Vill du titta hur det ser ut inne i och utanför kyrkan? Klicka på länkarna nedan:

Film Engelbrektskyrkan interiört
Film Engelbrektskyrkan exteriört

 

Kyrkorummet under sprängningsarbetet i en grannfastighet
Klicka här för mer information samt större bild på koret i kyrkan.

 

//