Observera 2012

Observera innehåller information som du som anställd eller förtroendevald behöver känna till om bland annat lagar, avtal och andra riktlinjer.

Nr 26   Offentlighet och sekretess 
Nr 25   Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning 
Nr 24   Inför bokslut och årsredovisning 
Nr 23   Ytterligare klargörande om konverteringsregeln i Kyrkans AB § 4 mom. 5 
Nr 22   Avgiften till Kollektivavtalsstiftelsen Kyrkans Trygghetsråd
Nr 21   Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart
Nr 20   Förbättrade villkor för TFA-KL
Nr 19   Återbetalning av premier och avgiftsbefrielseförsäkringen 
Nr 18   Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet 
Nr 17   Nya anvisningar för kontroll av gravstenar 
Nr 16   Kulturarvslyftet 2012–2014
Nr 15   Gravsättning av icke-folkbokförda
Nr 14   Nationella nivåns utbud för kapitalförvaltning 
Nr 13   Standard för trädinventering 
Nr 12   Nytt ramavtal med Posten Logistik AB 
Nr 11   Budgetförutsättningar 2013
Nr 10   Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3 
Nr 9     SPAR-registret – hjälp i gravbokshanteringen 
Nr 8    Ändringar i begravningslagen – ”Några begravningsfrågor” samt förslag om enhetlig begravningsavgift 2015
Nr 7    Tillsyn över begravningsverksamheten koncentreras till färre antal länsstyrelser 
Nr 6    Avtal om bilersättning
Nr 5    Förändringar vid anmälan till utbildningar inom ekonomi
Nr 4    Skattereduktion för gåvor till ideella organisationer
Nr 3    Anmäl sjukdom AGS-KL och arbetsskada TFA-KL på AFA Försäkrings kundwebb
Nr 2    Nu blir det enklare att anmäla arbetsskador
Nr 1    Internränta 2011

Arkiv:
Observera 2011
FörbundsInfo 2000-2010 (bilagor kan saknas och länkar kan ha upphört att fungera)

 

 

//