Trollskogen

Naturreservat Strängnäs stift, Trollskogen.

 

 Trollskogen

Södertälje kommun, Överjärna pastorat

Kyrkoreservat
Reservatet omfattar 5,1 hektar och består av ett grandominerat skogsbestånd mellan 90-100 år gammalt. Det finns en hel del mycket stora träd på området.

Skogsområdet, som reservatet ligger och gränsar till villabebyggelse och används som rekreationsområde för kringboende.

//