Sopplunch med program

Församlingens soppluncher med program har blivit en stor succé. Välkommen till en stunds fin gemenskap i församlingshemmet.

Kostnad 30 kr. Har du frågor är du välkommen att ringa Josefin Brander, tel 0300-56 95 21.

Program våren2016

 

Torsdag 28 januari kl 12
Helena Ledwon gör ett porträtt av Eva Spångberg

Torsdag 25 februari kl 12
Musikkryss med Lennart Palm

Torsdag 31 mars kl 12
Påsken i ton och tradition med kyrkoherde Gunnar Ledwon och Aromakören

   

//