Sopplunch med program

Församlingens soppluncher med program har blivit en stor succé. Välkommen till en stunds fin gemenskap i församlingshemmet.

Kostnad 30 kr. Har du frågor är du välkommen att ringa Josefin Brander, tel 0300-56 95 21.

Program hösten 2015

 

Torsdag 24 september kl 12
Klosterliv, varför det?
Broder Stefan från Franciskusgården i Jonsered berättar om klosterliv.

Torsdag 29 oktober kl 12
Sorgen är kärlekens pris
Gillis Edman bjuder in till ett varsamt samtal om livets helhet.

Torsdag 26 november kl 12
Advent i ord och ton
Kyrkoherde Gunnar Ledwon och Aromakören bjuder på adventstankar och adventstoner.

   

//